Rozpoczęcie wykładów na studiach sobotnich

Dnia 6 października (w sobotę) rozpoczęły się wykłady na studiach zaocznych. Mszy świętej inaugurującej to wydarzenie przewodniczył ks. prof. Krzysztof Pawlina Rektor PWTW. Eucharystię koncelebrowali: ks. dr Tomasz Jakubiak i ks. dr Sławomir Szczepaniak. W homilii Ks. Rektor odniósł się do rozpoczynającego się w Kościele Roku Wiary i zachęcił studentów, by swoich studiów nie traktowali na zasadzie zaliczania przedmiotów, lecz przede wszystkim, jako szkołę wiary i wezwanie do dawania jej świadectwa. Pochyleniu się nad Credo ma pomóc cotygodniowa Msza św. celebrowana w gronie wspólnoty studenckiej wraz z uczestnikami rozpoczynającej się na PWTW Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji, a także pielgrzymka studentów wraz z profesorami do Ziemi Świętej. Na zakończenie Ks. Rektor wręczył indeksy studentom pierwszego roku.