Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Nowa publikacja ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny!

By 1 września, 2020No Comments2 min read
Nakładem wydawnictwa naukowego Collegium Bobolanum ukazała się właśnie książka Ks. Profesora Krzysztofa Pawliny pt. „Powołania kapłańskie AD 2020”. Jest ona kontynuacją opublikowanych dwadzieścia lat temu badań socjologicznych dotyczących alumnów wyższych seminariów duchownych w Polsce. Ks. prof. Krzysztof Pawlina uwypukla zmiany, jakie zaszły wśród obecnych kandydatów do kapłaństwa w porównaniu z kandydatami sprzed dwóch dekad. Najważniejsze obszary objęte badaniami dotyczą: geograficznych i społecznych źródeł powołań, kulturowej oraz intelektualnej jakości powołań, religijności, świata wartości, motywacji, wizji kapłaństwa, Kościoła i społeczeństwa. Monografia ta stanowi solidne studium przedstawiające sylwetkę osób zgłaszających się do seminarium. W podsumowaniu rozważań autor zwraca uwagę, że „portret kandydata do kapłaństwa, jaki wyłania się z tego badania, daleki jest od ideału. Ale wszak to dopiero początek drogi. Studia i formacja w seminarium trwają sześć lat. Łaska Boża i osobisty wysiłek mogą w tym portrecie wiele zmienić”.

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Powołania kapłańskie AD 2020, Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa sierpień 2020.

Close Menu