Rozpoczynamy zajęcia na Studium ,,Sztuka bycia katechetą”

We środę 25 października 2023 r. odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Studium ,,Sztuka bycia katechetą”. Temat: ,,Problemy pokolenia i-gen a lekcja religii. Perspektywa psychologiczno-katechetyczna”. Poprowadzi je ks. dr Marcin Kłosowski, psycholog, psychoterapeuta i katecheta.