Są jeszcze wolne miejsca na Szkole Liderów Nowej Ewangelizacji

Więcej informacji na stronie poświęconej SLNE

Zapraszamy do zgłaszania się do sekretariatu Papieskiego Wydziału Teologicznego z podaniem, wypełnioną ankietą personalną oraz pozostałymi potrzebnymi dokumentami.