Sakrament pokuty a psychoterapia

W dniach 18-19 lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Formacji Permanentnej księży. Wykład na temat: Pomoc psychologiczna a spowiedź i posługa duszpasterska, poprowadzili p. dr Justyna Dworczyk i ks. dr Marcin Kłosowski.

Na wstępie prelegenci zdefiniowali pojęcie psychoterapii, przedstawili jej obszary oraz sposoby pracy terapeutycznej. Omówili również jak przebiega proces psychoterapii i na czym polega relacja terapeutyczna.

W dalszej części zapoznali uczestników spotkania z różnymi nurtami psychoterapeutycznymi. Wspomnieli, że psychoterapia może być indywidualna, grupowa, dla par, jak też dla rodzin. Podkreślili, że niezbędnym warunkiem odbycia procesu terapeutycznego jest zainteresowanie drugiej strony. Można kogoś wysłać, mieć życzenie, aby druga osoba się wyleczyła, jednak terapeuci nie podejmują się pracy z osobami, które same sobie tego nie życzą.

Zgromadzeni księża zadali wiele pytań o granicę między pracą duchową, a pracą psychologiczną. Pytali, kiedy jeszcze mogą pomagać, a gdzie kończą się ich kompetencje i trzeba zaproponować specjalistę z zakresu psychologii czy psychoterapii.

Wykładowcy nie przeciwstawiali sobie dwóch rzeczywistości: psychologii i duchowości, natomiast mówili o dialogu między nimi. Zwrócili uwagę, że księża mogą być spokojni, że są specjalistami w swojej dziedzinie i nie czuć się odpowiedzialni za wszystko, gdyż pewne kwestie wykraczają poza duchowość. Zdarza się, że duchowość jest być próbą ominięcia problemów które nie są z duchowością związane.

Spotkanie formacyjne tradycyjnie odbyło się w Centrum Okopowa Caritas Polska przy ul. Okopowej 55.

fot. Mirosław Wiśniewski