Spotkanie Dyrektorów PWTW

Dnia 26 lutego odbyło się spotkanie dyrektorów wszystkich jednostek naukowych afiliowanych do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Przybyli przedstawiciele ośrodków w Siedlcach, Łowiczu, Drohiczynie, Łodzi, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Radomiu, Białymstoku, Koninie i Warszawie.

Witając przybyłych przedstawicieli Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zaprosił do wysłuchania dwóch prezentacji i podjęcia decyzji dotyczących zmian wynikających z rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciel firmy OPteam zaprezentował system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, która na mocy rozporządzenia MNiSW z dnia 29.07.2018 r. obligatoryjnie nakłada na uczelnie konieczność wystawiania dokumentów elektronicznych. Po prezentacji i dyskusji postanowiono poprosić firmę o przedłożenie szczegółowej specyfikacji według potrzeb Wydziału.

W drugiej części spotkania dyrektorzy przeszli szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z 20.07.2018r., art. 76 ust.4). Przedstawiciele uczelni poznali procedury zakładania konta oraz badania pracy w systemie antyplagiatowym i oceny jej autentyczności. Jednocześnie zostali zobowiązani do upowszechnienia systemu wśród pracowników reprezentowanych ośrodków.

W zakończeniu spotkania ks. prof. Krzysztof Pawlina omówił kilka bieżących problemów uczelni, zaprosił przybyłych gości na dwa sympozja uczelni oraz zaprezentował niektóre z przyszłorocznych planów nauczania.