Spotkanie formacyjne księży

Przeszło 70 kapłanów wzięło udział w dniach 10-11 marca w spotkaniu w ramach formacji permanentnej księży.
Piątkowe spotkanie rozpoczęły Nieszpory, po których ks. Tadeusz Huk dokonał wprowadzenia do formacji. Wieloletni ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie przybliżył zebranym postać rosyjskiego prawosławnego księdza Aleksandra Mienia oraz Jego program 9 punktów przygotowania do Wielkiego Postu.
W drugiej części wieczoru o. dr. Wacław Królikowski SJ opowiedział o Rozeznawaniu duchowym na różnych etapach życia duchowego. Jezuita, który przez wiele lat prowadził ćwiczenia ignacjańskie, przypomniał, że rozeznawanie duchowe przeprowadza człowiek duchowy otwarty na żywą relację z Bogiem i uległy natchnieniom Ducha św. O. Królikowski omówił warunki niezbędne dla rozwoju człowieka, oraz omówił odmienne podejście do osób, w zależności czy robi ona postępy duchowe, czy też idzie w przeciwnym kierunku.
Na zakończenie piątkowego spotkania ks. bp Michał Janocha powiedział do zebranych słowo oraz ich pobłogosławił.
Choroby utrudniające kontakt z otoczeniem oraz uzależnienia były tematem drugiego dnia formacji. Doktor nauk medycznych – p. Barbara Masłowska omówiła szereg chorób, które stanowią przeszkody m.in. w korzystaniu z posług religijnych. W drugiej części dnia prelegentka podjęła aktualny temat uzależnień wskazując jednocześnie na sposoby wyzwalania osób uzależnionych.
W ciągu roku, młodzi księża uczestniczą w trzech spotkaniach w ramach formacji permanentnej księży. Miejscem spotkania było Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska przy ul. Okopowej 55.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski