Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Spotkanie naukowe profesorów teologii na PWTW – dzień drugi

By 16 maja, 2016No Comments3 min read

Spotkanie naukowe 13.05-3313 maja 2016 r. był drugim dniem spotkania naukowego profesorów teologii oraz dziekanów wydziałów teologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej na temat Teologia na rozdrożach współczesności. W dwudniowym sympozjum konferencje wygłosił gość specjalny o. prof. Wojciech Giertych OP, teolog Domu Papieskiego.

Uczestników sympozjum przywitał ks. prof. Krzysztof Pawlina „Misją naszą jest mówić o Bogu, pisać o Nim i patrzeć na Niego” podkreślił ksiądz Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum w Warszawie we wprowadzeniu do konferencji. Ksiądz profesor przyrównał sympozjum do dnia skupienia wyznawców Boga, kiedy to można przyjrzeć się własnej osobie oraz własnej aktywności teologicznej. Czy język teologii trafia dziś do mentalności współczesnego człowieka? – pytał ks. profesor – wskazując jednocześnie na potrzebę współpracy i wymiany myśli, w tym myśli pisanej z ośrodkami zagranicznymi.

O tym, że wiara jest darem łaski otrzymywanym podczas chrztu świętego, natomiast treść wiary pochodzi ze słyszenia, mówił w wykładzie „Teologia i jej rola w uformowaniu wiary” o. prof. Wojciech Giertych OP. Teolog Domu Papieskiego

O „Teologii i jej roli w uformowaniu wiary” mówił w wykładzie o. prof. Wojciech Giertych OP. Teolog Domu Papieskiego przypomniał m.in. o trzech sposobach bycia Boga wg św. Tomasza (w stworzeniu, w duszach Świętych, w Chrystusie i w sakramentach) jak również zwrócił uwagę, iż wiara jest darem łaski otrzymywanym podczas chrztu świętego, natomiast treść wiary jest uzyskana ze słyszenia. Zdolność do zawierzenia nie jest dziełem ludzkim, lecz dziełem boskim – przypomniał dominikanin.

„Rozum wierzącego nie jest przez prawdę okaleczony, dlatego ma wszelkie prawo do tego, by się prawdom wiary przyglądał i wyciągał z nich wnioski” – mówił papieski teolog. Zwrócił również uwagę, iż ograniczenie się do badania poglądów innych – nawet wielkich autorów – nie czyni nikogo teologiem. W przekonaniu prelegenta, teologia musi rozpoznawać współczesne, istotne problemy i odpowiadać na nie dzięki światłu objawienia i nauce Kościoła.

Giertych wskazał, iż obok teologii pozytywnej niezbędne jest praktykowanie teologii spekulatywnej, która w procesie intelektualnego poszukiwania formułuje definicje określające prawdy wiary i działanie łaski w człowieku. Wykład teologa papieskiego zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

W dalszej części sympozjum dziekani wydziałów teologicznych z Europy Środkowo Wschodniej sygnowali list intencyjny o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie (o czym pisaliśmy tutaj), a następnie zagraniczni goście zaprezentowali uczestnikom sympozjum rodzime ośrodki teologiczne.

Po prezentacji, głos zabrał wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Aleksander Bobko, a spotkanie zakończyło wystąpienie ks. Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum w Warszawie.

Galeria

Zdjęcia: p. Mirosław Wiśniewski

Leave a Reply

Close Menu