Spotkanie Opłatkowe AKW

Ten dzień jest zawsze wyjątkowy w każdej rodzinie, także w rodzinie akademickiej. To dzień Wigilii i wspólnej modlitwy, dzień życzeń i refleksji nad narodzinami Zbawiciela.

W sobotę 18 grudnia świętowaliśmy opłatkowe spotkanie profesorów, pracowników i studentów naszej uczelni. Rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w intencji naszych rodzin. Rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, w homilii położył nacisk na fakt, że Boże Narodzenie jest m.in. próbą odnowienia relacji Boga i człowieka.

Człowiek nawet w czasie Świąt potrafi więcej myśleć o sobie niż o swoim Stwórcy, co jest wyzwaniem dla naszej duchowości – mówił ks. Rektor. Drugim wyzwaniem jest odnowienie relacji pomiędzy ludźmi, które zaczyna się od zainteresowania, zaciekawienia drugim człowiekiem. Podobnie jak w relacji z Bogiem, punktem wyjścia jest wyzbycie się postawy, w której ludzkie myśli krążą wyłącznie wokół własnej osoby i własnych zamierzeń. Relacja jest zawsze darem z siebie, a dar kosztuje. Darem bywa przebaczenie, pojednanie, poświęcenie, zrozumienie czyjegoś serca.

Po Mszy przyszedł czas na kolędy, życzenia i symboliczne przełamanie opłatkiem. Wszyscy studenci i pracownicy zostali zaproszeni na gorącą, wigilijną agapę. Na stołach czekały prezenty – książki i czasopisma teologiczne.

Wszystkim, którzy nie mogli być z nami obecni na opłatkowym spotkaniu przesyłamy tą drogą pamięć, modlitwę i życzenia. Do zobaczenia już w nowym roku.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski