Spotkanie opłatkowe Profesorów i Pracowników PWTW

pwtw-oplatek-profesorow-i-pracownikow-20-12-2016-7-1020 grudnia 2016 r. profesorowie i pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zgromadzili się w siedzibie uczelni na Spotkaniu Opłatkowym.

Na wstępie ks. Rektor Krzysztof Pawlina zaprosił zebranych do wspólnej kolędy, a następnie ks. Marek Dobrzeniecki przeczytał słowa Ewangelii o narodzinach Jezusa.

W życzeniach świątecznych ksiądz Rektor zachęcał do wychodzenia poza mądrość i wytrwałego podążania ku świętości. Wskazał na postać św. Józefa, który przyjął do siebie brzemienną Maryję – wychodząc poza własną mądrość usłuchał Głosu Boga. Ukazał także Maryję, która nie wystraszyła się Anioła, gdyż była w stałej relacji z Bogiem.

W imieniu profesorów i pracowników głos zabrał ksiądz infułat Stanisław Kur. po czym nastąpił czas dzielenia się opłatkiem.

Po życzeniach, zebrani zasiedli do świątecznego obiadu, a na zakończenie spotkania przyszedł czas na upominki i prezenty.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski