Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Spotkanie opłatkowe Profesorów i Studentów

By 20 grudnia, 2022No Comments2 min read

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie opłatkowe dla Profesorów i Studentów: Studiów niestacjonarnych, Podyplomowego studium teologiczno – katechetycznego, podyplomowych studiów z etyki dla nauczycieli i Studium małżeństwa i rodziny. Przedstawiciel studentów składając życzenia zwrócił uwagę na sława Maryi: „Oto ja”, wskazując, że ta postawa Matki Boga – postawa otwartości wobec planów Bożych powinna być wzorem dla każdej osoby wykładającej i studiującej teologię. Ksiądz Rektor swoje słowa skierował nie tylko do wszystkich zebranych, ale również do ich Rodzin. Zaznaczył, że Bóg widząc nędzę człowieka posłał na świat Swojego Syna. Narodzenie Jezusa było wejściem miłości w świat człowieka, miedzy innymi po to, żeby człowiek mógł w sobie odkrywać promyki miłości i dzielić się nią z innymi ludźmi. Podkreślił On również wagę bycia z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. Ludziom może się wydawać, że wszystko maja: rodzinę, majątek, pozycję społeczną, ale często brakuje nam prawdziwych dobrych relacji, opartych na Miłości, która przyjęła ludzkie ciało. Ks. Rektor życzył wszystkim zebranym, żeby zbliżająca się uroczystość była dla każdego okazją do budowania, lub odbudowywania tych relacji, przejściem z życia w rodzinach obok siebie, do życia ze sobą i dla siebie.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Close Menu