Spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji – 11.01.2014

11 stycznia 2014 odbyło się kolejne spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji organizowane przez Sekcję Św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zaproszonym gościem był ks. Artur Godnarski, sekretarz Biura Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Ksiądz Godnarski podczas swoich wykładów podkreślił konieczność przebudzenia się wspólnot parafialnych, zmiany ich mentalności oraz potrzebę zaangażowania się wiernych w ewangelizację kerygmatyczną wypływającą z ich osobistego nawrócenia i pełnego zawierzenia się Bożemu prowadzeniu.


Ksiądz Godnarski mówił o potrzebie „nowej mentalności” wśród liderów i członków wspólnot parafialnych. Powołując się na dokument podsumowujący V Konferencję Generalną Biskupów Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich, która miała miejsce w Aparecida, w Brazylii, prowadzący podkreślił, iż konieczne jest nawrócenie pastoralne wspólnot parafialnych, polegające na przejściu od duszpasterskich zabiegów o charakterze wyłącznie konserwującym do posługi zdecydowanie misyjnej. Błędem jest, jak podkreśla ks. Godnarski, fakt, iż inicjatywy podejmowane w parafiach skupiają się na wewnętrznych potrzebach wspólnoty, oraz że nie podejmuje się w parafiach próby wyjścia do tych, którzy nie trwają w jedności z Kościołem.

Zauważono również, iż pierwszą rzeczą, której potrzebują usłyszeć ludzie, którzy nie mają daru wiary, nie są zasady moralne, ale kerygmat. Dlatego, działania podejmowane przez wspólnoty parafialne powinny koncentrować na ewangelizacji kerygmatycznej, prowadzącej do osobistego nawrócenia, które jest źródłem pragnienia głębszego przylgnięcia do Boga i zaangażowania w misję głoszenia orędzie Zbawienia.

Zapraszamy do galerii zdjęć