Spotkanie wielkanocne profesorów i pracowników PWTW

16-03-23 PWTW Spotkanie wielkanocne-15Na zaproszenie rektora PWTW ks. prof. Krzysztofa Pawliny, profesorowie oraz pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zgromadzili się 23 marca na corocznym spotkaniu Wielkanocnym. Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą za wszystkich nieżyjących profesorów szkoły wyższej.

Po modlitwie, ksiądz Rektor złożył zebranym pełne wdzięczności podziękowanie za pracę na papieskiej uczelni. Ksiądz profesor życzył wykładowcom, aby w czasie Triduum Paschalnego doświadczyli mocy zmartwychwstania i aby ten klimat wnosili do pracy ze studentami.

Z myślą o liturgii Wielkiego Czwartku, zaapelował do zebranych księży, aby dziękowali Bogu za dar kapłaństwa, natomiast do osób świeckich zwrócił się z prośbą o modlitwę za kapłanów.

W dalszej części spotkania, ksiądz Rektor pobłogosławił świąteczne pokarmy, a następnie, w imieniu zabranych życzenia świąteczne złożył ksiądz infułat Stanisław Kur.

Na zakończenie, na uczestników czekał obiad oraz upominki.

Zapraszamy do galerii

Zdjęcia: Mirek Wiśniewski