Pomoc materialna:

Stypendium socjalne:

Stypendium naukowe:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Jednorazowa zapomoga:

Zarządzenia Rektora:

Powołanie Oddziałowej Komisji Stypendialnej (OKS)

Przepisy RODO (wkrótce będą zaktualizowane):