Skip to main content
wyszukaj

Pomoc materialna

Student/doktorant AKW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1)      stypendium socjalnego;
2)      stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)      stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
4)      zapomogi.

Wszystkie sprawy związane z przydzielaniem stypendiów dla studentów reguluje: Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów 2023/2024.

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu