Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium do przyznania tego świadczenia stanowi dochód na członka rodziny. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 nie może być wyższy niż 1050,00 PLN.

Natomiast przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego w 2019 roku wynosił 3244,00 PLN.

Aby określić dochód na członka rodziny należy posłużyć się następującymi dokumentami:

Dodatkową pomocą mogą być materiały: Jak obliczyć dochód, Dodatkowe informacje do wyliczania.

 

Aby uzyskać stypendium socjalne trzeba złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany):