Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium do przyznania tego świadczenia stanowi dochód na członka rodziny. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 nie może być wyższy niż 1051,70 PLN (netto).

Natomiast przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego w 2021 roku wynosił 3288,00 PLN.

Aby określić dochód na członka rodziny należy posłużyć się następującymi dokumentami:

Dodatkową pomocą mogą być materiały:

 

Aby uzyskać stypendium socjalne trzeba złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany):