Skip to main content
wyszukaj

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Za przyczyny losowe uważa się: śmierć najbliższego członka rodziny; ciężka choroba studenta, bądź najbliższego członka rodziny; nieszczęśliwy wypadek studenta, bądź najbliższego członka rodziny; szkody spowodowane przez klęski żywiołowe; urodziny dziecka; utrata pracy i inne nieprzewidziane okoliczności wpływające znacząco na budżet rodzinny.

Student może otrzymać maksymalnie jedną zapomogę w semestrze. Z tego samego tytułu student może otrzymać tylko jedną zapomogę. Wniosek o zapomogę można złożyć w terminie nie później niż 4 miesiące od daty zdarzenia losowego.

Aby uzyskać zapomogę należy złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany) następujące dokumenty:

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu