Skip to main content
search
Aktualności

Stawajcie się rządcami w służbie Boga

By 25 października, 2018No Comments2 min read

24 października 2018 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów niestacjonarnych studiów magisterskich (blended-learning) na kierunku teologia ze specjalnościami: teologia ogólna lub katechetyka. Studenci uczestniczyli we mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił Rektor PWTW, ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

„Macie stać się rządcą mądrym i roztropnym, rządcą by wydzielać żywność dla duszy innych ludzi” – mówił do zgromadzonych w homilii ks. Pawlina. Zachęcał do studiowania z myślą o Bogu: „by Boga ucieszyć” i o tych, dla których pozyskują wiedzę. Ksiądz Rektor zwrócił też uwagę, iż owocem duchowości ma być przede wszystkim lepszy kontakt z Bogiem, a nie z sobą samym.

Po mszy świętej, immatrykulację studentów poprowadził kierownik studiów – ks. dr Andrzej Tulej, a indeksy wręczył ks. Krzysztof Pawlina. Spośród kilkudziesięciu nowych studentów, większość przyjęto na pierwszy rok studiów. Dziesięciu słuchaczy zostało przyjętych na lata wyższe.

Obok osób z Warszawy i okolic, naukę rozpoczęła znaczna liczba studentów z różnych rejonów kraju, a także Polacy, którzy przyjechali z Anglii, Francji, Niemiec Szwecji i Norwegii. Na wyższych latach w systemie niestacjonarnych studiów magisterskich studiują osoby z Litwy, Białorusi, Kazachstanu, Grecji, Włoch, Irlandii, jak również z Australii i Jamajki.

Studia w tym systemie podejmują osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania religii w szkole, jak również osoby zaangażowane w życie różnorodnych grup, wspólnot i parafii, które pragną uporządkować, usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę religijną w służbie Kościołowi.

Studiujący na niestacjonarnych studiach magisterskich, biorą udział w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku. Materiały do nauki, również w formie wideo, udostępniane są za pośrednictwem Internetu.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski

Close Menu