Studenci o swojej uczelni

Grzegorz Szuplewski jest doświadczonym dzienni­karzem. W jego curriculum vitae można przeczytać, że nakręcił kilka znanych filmów dokumentalnych, współpracował z TVP, był też wydawcą, współautorem programów telewizyjnych i reporterem.

Ten bogaty życiorys 51-letniego dziennikarza w najbliż­szym czasie zostanie w wzbogacony o jeszcze jedną pozycję. Tym razem w rubryce wykształcenie. – Jestem studentem Papieskiego Wydziału Teologicznego w War­szawie (PWTW). Właśnie przygotowuję pracę magisterską z teologii – mówi Szuplewski.

Zbudować coś pięknego

Na uczelni mieszczącej się przy ul. Dewajtis 3 studiuje ponad 1500 osób. Obok młodych, którzy niedawno skoń­czyli liceum, coraz większą grupę studentów stanowią ludzie, którzy już dawno skończyli prestiżowe kierunki, a dzisiaj odnoszą sukcesy w pracy zawodowej. Dlaczego teraz zdecydowali się studiować teologię?

– Są to osoby, które pragną w życiu poukładać sobie pewne sprawy – mówi ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor PWTW Sekcja Św. Jana Chrzciciela i podkreśla – Studio­wanie teologii wyśmienicie się nadaje do tego, by zbudo­wać w sobie coś pięknego. Dlatego, że teologia pozwala człowiekowi odnaleźć głębszą relację z Panem Bogiem i poprzez to inaczej spojrzeć na siebie i swoje miejsce na ziemi. Ponadto studiowanie w PWTW charakteryzuje się tym, że oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów odprawiane są Msze św. z konferencją. Wszystko to w trosce o pełnię ich rozwoju duchowego.

Wśród studiujących są osoby, które na co dzień pracują w administracji i kancelariach prawnych. A także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz duża grupa psychologów, wśród nich nawet osoby z tytułami naukowymi. – Moim kolegą z roku jest pewien ważny bankowiec. A koleżanką matka kilkorga dzieci, która dojeżdża na zajęcia ponad 200 km – mówi s. Barbara ze Zgromadzenia Niehabitowego Córek Maryi Niepokalanej i dodaje – Jestem pod wrażeniem, jakie niektóre z tych osób pokonują trudności, aby móc wziąć udział w zajęciach.

Z pasją do pasjonatów

Kierujący PWTW zdają sobie sprawę, że starsi studenci mają więcej obowiązków na co dzień. Muszą oni m.in. pogodzić naukę z pracą i czasem dla rodziny. Dlatego na uczelni stworzono możliwość studiowania w· systemie zaocznym oraz e-learningu.

Ten ostatni sposób nauki polega na tym, że uczelnia systematycznie przesyła studentom materiały do nauki drogą internetową. Uczący się mają również możliwość kontaktu on-line z wykładowcami przez cały rok aka­demicki. Na Dewajtis studenci przyjeżdżają trzy razy w roku, aby zaliczyć ćwiczenia i zdać egzaminy. A także by wziąć udział w ciekawych sympozjach, z których PWTW w ostatnim czasie zaczyna słynąć. Niedawno np. wykład wygłosił tam znany czeski teolog i filozof, ks. prof. Tomas Halik.

„Starszym” studentom najbardziej jednak imponują naukowcy z PWTW – Mają ogromną wiedzę oraz umie­jętność jej przekazania. Kiedy się ich słucha, to od razu widać, że są to ludzie z pasją – mówi Szuplewski i dodaje. – Ale wśród nas też są niemal sami pasjonaci. I to chyba sprawia, że na studiach jest fantastyczna atmosfera.

Każdy, kto chciałby przekonać się o jakie atmosferze mówi dziennikarz powinien zapoznać się z całą ofertą edukacyjną PWTW. A jeśli znajdzie dla siebie coś interesującego, to pozostaje mu już tylko zgło­sić się .do rektoratu uczelni przy ul. Dewajtis 3. Właśnie zaczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki.

Andrzej Tarwid
„Niedziela w Warszawie” 24 VI 2012, s. IV