STUDIA NIESTACJONARNE – TEOLOGIA I KATECHETYKA

STUDIA NIESTACJONARNE

Dla kogo?

Profil kandydata

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o Bogu, świecie i chrześcijańskiej wizji rzeczywistości.

 • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oferuje studia teologiczne trwające 6 lat. Studia kończą się egzaminem ex universa theologia i egzaminem magisterskim.

 • Co po studiach?

Profil absolwenta

Tytuł magistra teologii specjalność katechetyka uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela  religii w szkołach  na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może podjąć pracę w redakcjach katolickich czasopism, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać ię w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

 • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom trzy specjalności:

– teologia ogólna

– teologia duchowości

– katechetyka

 • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładową, natomiast zajęcia z teologii duchowości w każdą środę o godz. 15.00.

 

 • Rekrutacja:

Składanie dokumentów od 1 lipca do 22 września.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 1. podanie
 2. życiorys
 3. świadectwo dojrzałości + świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis i ksero)
 4. opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
 5. zaświadczenie lekarskie
 6. trzy zdjęcia
 7. ksero dokumentu tożsamości
 8. informacja o podstawowym źródle utrzymania kandydata
 9. opłata wpisowa -85 zł

 

 • Opłaty i stypendia

Koszt – 1 000,00 zł /za rok

Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium

 • Kierownik studiów
 1. dr Marek Kotyński TCSsR