Skip to main content
wyszukaj

Studia niestacjonarne KnO

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Sekcja św. Jana Chrzciciela

proponuje:

Studia magisterskie niestacjonarne na kierunku teologia

ze specjalności: teologia ogólna i katechetyka

cykl trymestralny połączony z kształceniem na odległość (KnO)

 

Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

W zaproponowanym systemie studiowania studenci biorą udział w trzech sesjach wykładowych w ciągu roku trwających od poniedziałku do piątku. Studiowanie w systemie trymestralnym połączone jest z kształceniem na odległość (tzw. e-learning). Część treści programowych udostępniana jest studentom za pośrednictwem internetu. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat PWTW. Koszt: 1000 zł za rok.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się na podstawie złożonych w Sekretariacie lub przesłanych pocztą następujących dokumentów: podanie, życiorys, świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis i ksero), świadectwo maturalne z religii, opinia proboszcza parafii zamieszkania, zaświadczenie lekarskie, 3 zdjęcia, ksero dokumentu tożsamości, opłata wpisowa (85 zł).

W roku akademickim 2015/2016 sesje wykładowo-egzaminacyjne planowane są w następujących terminach:

  • 19-23 X 2015 r.
  • 25-29 I 2016 r.
  • 30 V – 3 VI 2016 r.

25 października 2014 r. – dzień skupienia PWTW (prowadzi: o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv)

Zapraszmy do zapoznania się z ogólnym planem na 2015/2016.

 

Kontakt:

ul. Dewajtis 3

01-815 Warszawa

tel/fax.: 22 869 98 90

e-mail: sekretariat@akademiakatolicka.pl

 

Sekretariat czynny jest od wtorku do piątku w godz. 9.00-13.00; dodatkowo:
– w czwartki podczas roku akademickiego w godz. 16.00-18.00;
– w pierwszą, drugą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 10.00-18.00.

 

Plan do pobrania:

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu