Cykl I A Stacjonarny (CIAS):

Studia dla alumnów seminariów duchownych, 6-letnie dzienne studia filozoficzno-teologiczne. Uzyskane kwalifikacje – magister teologii. Specjalność – teologia ogólna. Studia łączą się z formacją duchową i duszpasterską, którą prowadzą seminaria duchowne. W oparciu o specjalną umowę i statut alumni następujących seminariów są równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego:

  • Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie
  • Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej
  • Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu
  • Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach
  • Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie
  • Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie studiują również klerycy Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie oraz klerycy Ojców Kamilianów, Pasjonistów, Barnabitów, Oblatów św. Józefa. W wymienionych seminariach zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy PWTW, a ponadto każde z afiliowanych seminariów zatrudnia własnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wymienione seminaria są uczelniami kościelnymi, zachowują osobowość prawną i własny zarząd.

 

Dokumenty: