Skip to main content
wyszukaj

Studia stacjonarne

A.  Cykl I A Stacjonarny (CIAS):

Studia dla alumnów seminariów duchownych, 6-letnie dzienne studia filozoficzno-teologiczne. Uzyskane kwalifikacje – magister teologii. Specjalność – teologia ogólna. Studia łączą się z formacją duchową i duszpasterską, którą prowadzą seminaria duchowne. W oparciu o specjalną umowę i statut alumni następujących seminariów są równocześnie studentami Akademii Teologicznej:

 • Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie
 • Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie studiują również klerycy Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie oraz klerycy Ojców Kamilianów, Pasjonistów, Barnabitów, Oblatów św. Józefa. W wymienionych seminariach zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy AKW, a ponadto każde z afiliowanych seminariów zatrudnia własnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wymienione seminaria są uczelniami kościelnymi, zachowują osobowość prawną i własny zarząd.

 

B. Edukacja muzyczna z muzyką kościelną (link do podstrony)

 

C. Instytuty Teologiczne:

 • INSTYTUT TEOLOGICZNY W ŁODZI
 • INSTYTUT TEOLOGICZNY W SIEDLCACH
 • INSTYTUT TEOLOGICZNY W KOSZALINIE
 • STUDIUM TEOLOGII WE WŁOCŁAWKU Z SIEDZIBĄ W KONINIE
 • STUDIUM TEOLOGII W BIAŁYMSTOKU
 • PRYMASOWSKI INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W BYDGOSZCZY
 • INSTYTUT TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNY W RADOMIU

 

Dokumenty:

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu