„Rodzina, założona i ożywiona przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych. pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób”

[Jan Paweł II, „Familiaris Consortio”]

Terminy i tematy zjazdów w roku akademickim 2015-2016:

– duchowość małżeńska

– sakrament małżeństwa jako źródło łaski

– modlitwa małżonków i rodziny

GRUPA 1 i 2 26 września

– komunikacja interpersonalna

GRUPA 1 3 października, 17 października

GRUPA 2 10 października, 24 października

– seksualność mężczyzny i kobiety

GRUPA 1 i 2 14 listopada

– rodzaje i funkcje kryzysów

– struktura spotkania z małżonkami

GRUPA 1 i 2 12 grudnia

– sytuacje konfliktowe i mediacje

GRUPA 1 9 stycznia, 23 stycznia, 20 lutego

GRUPA 2 16 stycznia, 30 stycznia, 27 lutego

– psychologia rozwojowa i zagrożenia w sieci

GRUPA 1 i 2 12 marca

– psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i dorosłych

GRUPA 1 i 2 9 kwietnia

– psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i dorosłych

GRUPA 1 23 kwietnia

GRUPA 2 7 maja

Folder 1 str

Folder 2 str