STUDIUM DLA ANIMATORÓW MAŁŻEŃSTW W PARAFII

animatorzyMALZENSTW_folder_OKok_DRUK-1aCo oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny oferuje dwusemestralne studium przeznaczone dla par małżeńskich. Jego celem ma być przygotowanie małżeństw, które będą wsparciem dla duszpasterstwa rodzin w konkretnej parafii, dekanacie czy diecezji.

Dla kogo?

Profil kandydata

Studium przeznaczone jest dla par małżeńskich aktywnie zaangażowanych w życie parafii, które po konsultacji z księdzem proboszczem zdecydują się służyć radą, pomocą i profesjonalnym wsparciem młodym małżeństwom i rodzinom we własnej wspólnocie parafialnej. Ilość miejsc jest ograniczona.

  • Co po studium?

Sylwetka absolwenta

Absolwent studium posiądzie wiedzę potrzebną do udzielania profesjonalnej pomocy małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Wiedza ta obejmować będzie rodzaje i funkcje kryzysów, psychoprofilaktykę uzależnień, psychologię rozwojową, sposób prowadzenia mediacji i komunikację interpersonalną. Forma warsztatowa pozwoli na nabycie konkretnych umiejętności pracy z parami.

  • Forma wykładów

Zajęcia będą miały głównie formę warsztatową. Wśród tematów, które będą poruszane znajdą się: mediacje rodzinne, komunikacja interpersonalna, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, psychologia uzależnień i psychologia rozwojowa, współczesne zagrożenia płynące z mediów. Będzie też mowa o duchowości w małżeństwie, o tym, jaka moc płynie z sakramentu małżeństwa i jak dobrze z niej korzystać, jak się wspólnie modlić i wzrastać duchowo. W sumie przewidziane jest sześć dni pracy warsztatowej i pięć dni wykładów. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w miesiącu w soboty.

  • Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 15 września 2015 r.

  • Opłaty

Koszt studium to 700 zł/ semestr

  • Materiały do pobrania

Ankieta personalna

Podanie

 

Folder str. 1

Folder str. 2