Pogłębiaj swoje życie duchowe!

[STUDIUM DUCHOWOŚCI] Duchowość chrześcijańska nie jest przywilejem dla osób wybranych. Piękno życia opartego o Ewangelię, radość wypływająca ze zjednoczenia z Bogiem w codzienności i troska o własne wnętrze są obecne w sercu każdego chrześcijanina.

W nowym roku akademickim na naszym Studium Duchowości proponujemy Słuchaczom nową i bardziej pogłębioną formułę zajęć. Dające solidny fundament treści teoretyczne będą dopełniane praktyką, by wiedza służyła życiu. Ponadto w semestrze proponujemy trzy duże bloki tematyczne następujące kolejno po sobie: duchowość ignacjańska, lectio divina oraz teologia ikony. Ułatwi nam to zgłębienie poszczególnych zagadnień i nada im całościowy wymiar.

Zachęcamy do wybierania różnych ścieżek studiów: studium otwartego, studiów podyplomowych oraz doktoranckich.

Więcej szczegółów na: https://www.akademiakatolicka.pl/studium-duchowosci/

Zobacz jak nasi Profesorowie zachęcają do studiów z duchowości: