Skip to main content
search

STUDIUM KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ

Jak wspomagać współczesne małżeństwo?

Musimy być wdzięczni za fakt, że większość ludzi ceni relacje rodzinne, które pozwalają trwać w czasie i zapewniają drugiej osobie szacunek. Dlatego cenne jest to, że Kościół oferuje przestrzenie towarzyszenia i poradnictwa w kwestiach związanych z rozwojem miłości, przezwyciężania konfliktów i wychowywania dzieci.

Papież Franciszek, „Amoris laetitia”

 • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny oferuje dwusemestralne studium. Jego celem ma być przygotowanie osób, które oprócz formacji własnej, mogą służyć wsparciem dla duszapasterstwa rodzin w konkretnej parafii, dekanacie czy diecezji.

Korzyści dla własnego małżeństwa:

 • wzmocnienie więzi małżeńskiej
 • poprawa efektywności komunikacji w rodzinie
 • głębsze zrozumienie wzajemnych potrzeb
 • rozumienie istoty kryzysów i radzenia sobie z nimi
 • sprawne posługiwanie się językiem NVC (ang. Nonviolent Communication, Porozumienie Bez Przemocy)

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla par małżeńskich zaangażowanych w życie parafii.

 • Co po studium? (sylwetka absolwenta)

Absolwent studium zdobędzie wiedzę potrzebną do wsparcia małżeństw i rodzin w kryzysie. Wiedza ta obejmować będzie rodzaje i funkcje kryzysów, psychologię rozwojową, sposób prowadzenia mediacji i komunikację interpersonalną. Forma warsztatowa pozwoli na nabycie umiejętności dla własnego małżeństwa i pracy z parami. Praca w studium opiera się na indywidualnym podejściu do każdego małżeństwa.

 • Forma wykładów

Zajęcia będą miały głównie formę warsztatową. Wśród tematów, które będą poruszane znajdą się: mediacje rodzinne, komunikacja interpersonalna, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, psychologia rozwojowa, współczesne zagrożenia płynące z mediów. Będzie też mowa o duchowości w małżeństwie, o tym, jaka moc płynie z sakramentu małżeństwa i jak dobrze z niej korzystać, jak się wspólnie modlić i wzrastać duchowo. Zajęcia będą się odbywać w soboty.

 • Program studium

WYKŁADY I WARSZTATY

◗ Duchowość małżeńska, sakrament małżeństwa jako źródło łaski, modlitwa małżonków i rodziny

◗ Komunikacja interpersonalna – NVC (ang. Nonviolent Communication, Porozumienie Bez Przemocy)

◗ Komunikowanie oczekiwań i próśb

◗ Komunikowanie potrzeb i emocji

◗ Rodzaje i funkcje kryzysów

◗ Sytuacje konfliktowe i mediacje

◗ Psychologia rozwojowa i zagrożenia w sieci

◗ Psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i dorosłych

◗ Komunikacja z nastolatkiem

◗ Trudne sytuacje w rodzinie i małżeństwie

◗ Mediacje w sytuacjach konfliktowych

TERMINY ZAJĘĆ W 2019/2020  – (proponowane terminy zajęć mogą ulec niewielkim zmianom ze względów organizacyjnych)

5 października – s. dr J. Pudełko – Biblia w małżeństwie i rodzinie (4h) + inauguracja roku akademickiego

26 października – dr A. Kozak – PBP (NVC) – Komunikacja interpersonalna (8h)

23 listopada  – dr A. Wróbel – Komunikowanie potrzeb i emocji (8h)

14 grudnia – dr A. Wróbel – Komunikowanie oczekiwań i próśb (8h)

8 lutego – dr A. Kozak – Trudne sytuacje w rodzinie i małżeństwie (8h)

22 lutego – dr A. Kozak – Rodzaje i funkcje kryzysów (8h)

29 lutego – dr A. Wróbel –  Komunikacja z nastolatkiem (8h)

14 marca – mgr M. Rzeczkowski – Psychoprofilaktyka dorosłych (8h)

18 kwietnia – mgr M. Rzeczkowski – Psychoprofilaktyka dzieci i młodzieży (8h)

9 maja – dr A. Kozak – Sytuacje konfliktowe i mediacje (8h)

23 maja – dr A. Kozak – Mediacje w sytuacjach konfliktów (8h)

 

Zajęcia odbywają się od godziny 9.00 do 16.00

 • Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 1 października 2019 r.

 • Opłaty

Koszt studium to 400 zł/os. za semestr

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie na kurs następuje w momencie osobistego zgłoszenia w sekretariacie z kompletem dokumentów oraz wniesieniu połowy opłaty za pierwszy semestr.

 • Dokumenty wymagane przy aplikacji:

Podanie

Ankieta personalna

Opinia Księdza Proboszcza

 • Kierownik studiów

ks. dr Janusz Stańczuk

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu