Jak przygotować do małżeństwa?

Trzeba pomóc w zrozumieniu, że sakrament to nie tylko jakiś moment, który potem staje się częścią przeszłości i wspomnień, ale wywiera on swój wpływ na całe życie małżeńskie w sposób trwały.

Papież Franciszek, „Amoris laetitia”

 

 • Co oferujemy?

Akademia Katolicka oferuje dwuletnie studium (cztery semestry) przeznaczone dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, głównie par małżeńskich, ale nie tylko. Jego celem, oprócz formacji własnej, ma być wykształcenie osób, które mogą włączyć się w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa (np. poprzez uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też pracę w poradni rodzinnej) oraz w duszpasterstwie parafialnym.

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
 • poprawa efektywności komunikacji
 • głębsze zrozumienie własnych potrzeb
 • nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów
 • pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
 • dogłębne rozumienie małżeństwa według Jana Pawła II

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w życie parafii, które po konsultacji z księdzem Proboszczem zdecydują się służyć radą, pomocą i profesjonalnym wsparciem narzeczonym i rodzinom we własnej wspólnocie parafialnej. Minimalny wiek kandydata – 25 lat.

 • Co po studium? (profil absolwenta)

Absolwent studium posiądzie wiedzę potrzebną do udzielania profesjonalnej pomocy narzeczonym w trakcie przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz w duszpasterstwie rodzin. Wiedza ta obejmować będzie m.in.: podstawy teologii rodziny, współczesne nauczanie Kościoła, psychologię rozwojową, sposób prowadzenia mediacji i komunikację interpersonalną, psychoprofilaktykę uzależnień, podstawowy kurs rozpoznawania płodności. Forma warsztatowa pozwoli na nabycie konkretnych umiejętności pracy z narzeczonymi i małżonkami.

 • Forma zajęć

Zajęcia będą miały formę wykładową i warsztatową. Wśród tematów, które będą poruszane znajdą się: komunikacja interpersonalna, sposoby pomagania w kryzysie, mediacje rodzinne, udzielanie informacji zwrotnej, psychologia uzależnień i psychologia rozwojowa, metodyka pracy z grupą. Będzie też mowa o duchowości w małżeństwie, jak się wspólnie modlić i wzrastać duchowo. Poruszone zostaną elementy bioetyczne i biomedyczne życia rodzinnego. Zajęcia będą się odbywać ok. dwa razy w miesiącu w soboty, przez cztery semestry.

Program studium

 • Część wykładowa:

Biblia o małżeństwie i rodzinie – S. dr Judyta Pudełko

Chrześcijańska wizja małżeństwa – ks. prof. Robert Skrzypczak

Teologia ciała i seksualności – mgr Paweł Zuchniewicz

Bioetyka życia małżeńskiego – ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC

Duchowość relacji małżeńskiej – mgr Agnieszka Rogalska i mgr Mariusz Rogalski

Wychowanie dzieci we współczesnych uwarunkowaniach – mgr Maria Szaniawska-Thiel

Psychologia rozwojowa i wychowawcza – ks. dr Marcin Kłosowski

Psychologia płci – ks. dr Marcin Kłosowski

Psychologia małżeństwa – ks. dr Marcin Kłosowski

DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa – dr Izabela Dmitrowicz

Patologie życia seksualnego – mgr Ewa Maciocha

Małżeństwo w prawie kanonicznym – ks. prof. Tomasz Jakubiak

Teologia duszpasterstwa rodzin – ks. dr Marcin Szczerbiński

Biomedyczne podstawy prokreacji – dr Natalia Suszczewicz

Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy NPR) – mgr Beata Chojnacka

 • Część warsztatowa:

Wartości i potrzeby w relacji małżeńskiej – dr Agnieszka Wróbel

Kryzysy małżeńskie – dr Agnieszka Kozak

Porozumienie bez przemocy (NVC) – relacje międzyludzkie – dr Agnieszka Kozak

Psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i dorosłych – mgr Marcin Rzeczkowski

Komunikacja z nastolatkiem (kryzysy wieku) – dr Agnieszka Kozak

Metodyka pracy z grupą – dr Agnieszka Kozak

TERMINY ZAJĘĆ dla I roku w 2020/2021

3 października – S. dr Judyta Pudełko – Biblia o małżeństwie i rodzinie (4h) + inauguracja roku akademickiego oraz ks. dr Marcin Szczerbiński – Teologia duszpasterstwa Rodzin

24 października – ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC – Bioetyka życia małżeńskiego (8h)

7 listopada[Warsztaty] dr Agnieszka Wróbel – PBP (NVC) – Komunikacja interpersonalna (8h)

21 listopada – Agnieszka i Mariusz Rogalscy – Duchowość relacji małżeńskiej (4h) oraz ks. prof. Robert Skrzypczak –  Chrześcijańska wizja małżeństwa (4h)

5 grudnia[Warsztaty] dr Agnieszka Wróbel – PBP (NVC)  – Komunikacja interpersonalna (8h)

12 grudnia – Agnieszka i Mariusz Rogalscy – Duchowość relacji małżeńskiej (4h) oraz ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia rozwojowa i wychowawcza (4h)

9 stycznia[Warsztaty]  dr Agnieszka Wróbel – Wartości i potrzeby w relacji (8h)

20 lutego – [Warsztaty] dr Agnieszka Wróbel – PBP (NVC) – Komunikacja z nastolatkiem (8h)

6 marca[Warsztaty] dr Agnieszka Wróbel – PBP (NVC) –  Komunikacja interpersonalna (8h)

27 marca – [Warsztaty] dr Agnieszka Wróbel – Kryzysy w małżeństwie i rodzinie (8h)

17 kwietnia – ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia małżeństwa (4h) oraz ks. prof. Robert Skrzypczak –  Chrześcijańska wizja małżeństwa (4h)

24 kwietnia[Warsztaty]  mgr Marcin Rzeczkowski – Psychoprofilaktyka uzależnień (8h)

8 maja – mgr Paweł Zuchniewicz – Teologia ciała i seksualności (4h) oraz mgr Maria Szaniawska-Thiel – Wychowanie dzieci we współczesnych uwarunkowaniach społecznych (4h)

22 maja – mgr Paweł Zuchniewicz – Teologia ciała i seksualności (4h) mgr Maria Szaniawska-Thiel – Wychowanie dzieci we współczesnych uwarunkowaniach społecznych (4h)

 

TERMINY ZAJĘĆ dla II roku w 2020/2021

19 września[Warsztaty] – dr Agnieszka Kozak – Komunikacja interpersonalna (8h)

26 września – mgr Paweł Zuchniewicz – Teologia ciała i seksualności (8h)

3 października – ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia małżeństwa (8h) + w tym o 12.30 inauguracja roku akademickiego

17 października – mgr Ewa Maciocha – Patologie życia seksualnego (4h) oraz ks. prof. Tomasz Jakubiak – Małżeństwo w prawie kanonicznym (4h)

7 listopada – dr Natalia Suszczewicz – Biomedyczne podstawy prokreacji (8h)

21 listopada[Warsztaty] – dr Agnieszka Kozak – Porozumienie Bez Przemocy (NVC) (8h)

28 listopada – mgr Ewa Maciocha – Patologie życia seksualnego (4h) oraz ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia płci (4h)

12 grudnia[Warsztaty] – dr Agnieszka Kozak – Porozumienie Bez Przemocy (NVC) (8h)

6 lutego[Warsztaty] – dr Agnieszka Kozak – Kryzysy w małżeństwie i rodzinie (8h)

20 lutego – dr Izabela Dmitrowicz – DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa (8h)

13 marca[Warsztaty] – dr Agnieszka Wróbel – Kryzysy w relacji (8h)

27 marca – [Warsztaty] – dr Agnieszka Kozak – Metodyka pracy w grupie (8h)

10 kwietnia – mgr Beata Chojnacka – Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy NPR) (4h) oraz ks. dr Marcin Kłosowski – Psychologia płci (4h)

24 kwietnia –  [Warsztaty] – dr Agnieszka Kozak – Metodyka pracy w grupie (8h)

8 maja – mgr Beata Chojnacka – Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy NPR) (8h)

29 maja[Warsztaty] – dr Agnieszka Kozak – Metodyka pracy w grupie (8h)

19 czerwca[Warsztaty] – dr Agnieszka Kozak – Metodyka pracy w grupie (8h)

 

DOKOŃCZENIE ZAJĘĆ dla II roku w 2019/2020

Dyplomy będą do odbioru w sekretariacie. O ich gotowości poinformujemy mailowo.

 

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-16.00

 • Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

Ankieta personalna

Podanie

Opinia Księdza Proboszcza

 

Rekrutacja trwa do 15 października 2020 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie na kurs następuje w momencie osobistego zgłoszenia w sekretariacie z kompletem dokumentów oraz wniesieniu opłaty za połowę pierwszego semestru.

 • Opłaty

Koszt studium to 400 zł/os. za semestr dla małżeństw i 500 zł dla indywidualnych osób.

 • Kierownik studiów

ks. dr Marcin Szczerbiński (tel. 501 928 633)