Wykładowcy i studenci o SMIR:

Czym zajmujemy się na warsztatach? (zajęcia są stacjonarnie, jedynie prezentacja promocyjna została przygotowana on-line)

 • Co oferujemy?

Zapraszamy na akademickie studium warsztatowo-wykładowe obejmujące zagadnienia dotyczące tworzenia relacji i budowania duchowości małżeńsko-rodzinnej. Wśród zagadnień, które będą poruszane znajdą się m.in.: rozwój duchowy, komunikacja interpersonalna, wartości i potrzeby, teologia ciała i rodziny, współczesne nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, wychowanie we współczesnych uwarunkowaniach kulturowych, elementy bioetyki i biomedyki życia małżeńskiego, psychologia małżeństwa, płci, psychoprofilaktyka uzależnień, kurs rozpoznawania płodności, umiejętności pracy z grupą i wiele innych. Forma warsztatowa pozwoli na rozwój własny oraz nabycie konkretnych umiejętności pracy grupą.

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
 • poprawa efektywności komunikacji
 • głębsze zrozumienie potrzeb własnych i innych
 • zdobycie narzędzi radzenia sobie w kryzysie
 • nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów
 • rozwój wiedzy o prowadzeniu życia duchowego
 • pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla osób, które oprócz nabycia i pogłębienia kompetencji i formacji własnej, są otwarte na możliwość włączenia się w jakąś formę zaangażowania w Kościele, np. związaną z przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa (uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też praca w poradni rodzinnej), organizacją bądź prowadzeniem warsztatów rozwojowych itp.

 • Jak forma zajęć?

Zajęcia będą miały formę warsztatową, wykładową i konwersatoryjną. Będą się odbywać ok. dwa razy w miesiącu w soboty przez cztery semestry. Nie obowiązują egzaminy i zaliczenia. Absolwenci otrzymują dyplom uczelni wraz z wypisem zajęć.

Program studium

 • Część wykładowa:

Biblia o małżeństwie i rodzinie – s. dr hab. Judyta Pudełko

Chrześcijańska wizja małżeństwa – ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak

Teologia ciała i seksualności – mgr Paweł Zuchniewicz

Bioetyka życia małżeńskiego – ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC

Duchowość relacji małżeńskiej – mgr Agnieszka Rogalska i mgr Mariusz Rogalski

Wychowanie dzieci we współczesnych uwarunkowaniach – mgr Maria Szaniawska-Thiel

Psychologia rozwojowa i wychowawcza – ks. dr Marcin Kłosowski

Psychologia płci – ks. dr Marcin Kłosowski

Psychologia małżeństwa – ks. dr Marcin Kłosowski

DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa – dr Izabela Ciesielska (www)

Patologie życia seksualnego – mgr Ewa Maciocha

Małżeństwo w prawie kanonicznym – ks. prof. Tomasz Jakubiak (www)

Teologia duszpasterstwa rodzin – ks. dr Marcin Szczerbiński

Biomedyczne podstawy prokreacji – dr Natalia Suszczewicz

Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy NPR) – mgr Beata Chojnacka

 • Część warsztatowa:

Wartości i potrzeby w relacji małżeńskiej – Agnieszka Wróbel-Sowińska (www)

Kryzysy małżeńskie – Agnieszka Wróbel-Sowińska (www), Joanna Grabowska

Kryzysy w relacjach – interwencje kryzysowe – Edyta Bartosiewicz (www)

Porozumienie bez przemocy (NVC) – relacje międzyludzkie – Agnieszka Wróbel-Sowińska (www), Edyta Bartosiewicz (www)

Psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i dorosłych – mgr Marcin Rzeczkowski

Komunikacja z nastolatkiem (kryzysy wieku) – Joanna Berendt, Maja Wyborska

Metodyka pracy indywidualnej –  Joanna Grabowska

Metodyka pracy z grupą – Agnieszka Wróbel-Sowińska (www)

TERMINY ZAJĘĆ dla I roku w 2023/2024

14 października – [Warsztaty] Agnieszka Wróbel-Sowińska – PBP (NVC) – Wartości i potrzeby w relacji – wprowadzenie do komunikacji ,,Porozumienia Bez Przemocy” (NVC) (8h)

21 października – [Warsztaty] Marcin Rzeczkowski – Psychoprofilaktyka uzależnień (8h)

4 listopada – ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC – Bioetyka życia małżeńskiego (8h)

18 listopada – Maria Szaniawska-Thiel – Wychowanie dzieci we współczesnych uwarunkowaniach społecznych (8h)

2 grudnia – [Warsztaty] Agnieszka Sowińska – Wróbel – Komunikacja interpersonalna – Wyrażanie próśb i oczekiwań oraz radzenie sobie z odmową (8h)

9 grudnia – [Warsztaty] Agnieszka Sowińska – Wróbel – Komunikacja interpersonalna – Wyrażanie wdzięczności, krytyki i niezadowolenia, czyli jak być autentycznym w tym, co mówimy – 4 kroki NVC (8h)

3 lutego – Agnieszka i Mariusz Rogalscy – Duchowość relacji małżeńskiej (4h) ks. prof. Robert Skrzypczak – Chrześcijańska wizja małżeństwa (4h)

17 lutego – Agnieszka i Mariusz Rogalscy – Duchowość relacji małżeńskiej (4h) ks. prof. Robert Skrzypczak – Chrześcijańska wizja małżeństwa (4h)

2 marca – [Warsztaty] Agnieszka Wróbel-Sowińska – Komunikacja interpersonalna – Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych i asertywność w relacjach (8h)

16 marca – [Warsztaty] Agnieszka Sowińska – Wróbel – Kryzysy w małżeństwie i rodzinie – rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych – techniki i narzędzia (8h)

13 kwietnia – [Warsztaty] Joanna Berent – PBP (NVC) – Komunikacja z nastolatkiem (8h)

27 kwietnia – mgr Paweł Zuchniewicz – Teologia ciała i seksualności (4h) mgr Krzysztof Michalak – Psychologia rodziny (4h)

11 maja – mgr Paweł Zuchniewicz – Teologia ciała i seksualności (4h) ks. dr Marcin Szczerbiński – Teologia małżeństwa i rodziny (4h)

18 maja – s. dr hab. Judyta Pudełko – Biblia o małżeństwie i rodzinie (4h) mgr Krzysztof Michalak – Psychologia rodziny (4h)

TERMINY ZAJĘĆ dla II roku w 2023/2024

30 września – [Warsztaty] – Agnieszka Sowińska – Wróbel – Analiza Transakcyjna w budowaniu zdrowych związków i relacji (8h)

21 października – [Warsztaty] Katarzyna Kamieniecka – Budowanie motywacji do zmiany zachowań indywidualnych i w aspekcie rodzinnym (8h)

4 listopada – ks. prof. Tomasz Jakubiak – Małżeństwo w prawie kanonicznym (4h) mgr Ewa Maciocha – Elementy seksuologii (4h)

18 listopada – mgr Ewa Maciocha – Elementy seksuologii (4h) mgr Beata Chojnacka – Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy NPR) (4h)

2 grudnia – mgr Beata Chojnacka – Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy NPR) (8h)

16 grudnia – [Warsztaty] – dr Izabela Ciesielska – DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa (8h)

17 lutego – dr Natalia Suszczewicz – Biomedyczne podstawy prokreacji (8h)

24 lutego – [Warsztaty] – Katarzyna Kamieniecka – Narzędzia i techniki użyteczne na różnym etapie pracy z rodziną (8h)

9 marca – [Warsztaty] – Agnieszka Bocian –  Train  the trainers – wprowadzenie do prowadzenia zajęć grupowych (8h)

16 marca – [Warsztaty] – Joanna Grabowska – Metodyka pracy indywidualnej w oparciu o standardy i założenia podejścia krótkoterminowego (8h)

6 kwietna – dr hab. Maria Ryś, prof. ucz. – Psychologia małżeństwa (8h)

13 kwietnia – dr Anna Czyżkowska – Psychologia płci (8h)

11 maja – [Warsztaty] – Agnieszka Bocian – Train  the trainers – wprowadzenie do prowadzenia zajęć grupowych (8h)

18 maja – [Warsztaty] – Joanna Grabowska – Kryzysy w małżeństwie i rodzinie (8h)

 [Plany mogą ulec niewielkim modyfikacjom]

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-16.00 w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3.

 • Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 31 października 2024 r.

Wymagane dokumenty:

(1) Ankieta personalna oraz (2) Podanie (pobierz w: pdf lub doc.)

 

[Przyjęcie następuje w momencie osobistego, listownego lub elektronicznego (podpisane i zeskanowane na: kursy@akademiakatolicka.pl) dostarczenia dokumentów do sekretariatu oraz wniesienia opłaty za pierwszy semestr.]

 • Opłaty

Koszt studium za semestr to: 450 zł/os. dla małżeństw i 550 zł dla indywidualnych osób.

Numer konta do wpłaty zostanie wysłany mailem, po otrzymaniu przez sekretariat dokumentów rekrutacyjnych.

 • Kierownik studiów

ks. dr Marcin Szczerbiński (tel. 501 928 633)

[/av_textblock]