1. Studium proboszczowskie jest organizowane i prowadzone przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

2. Celem Studium proboszczowskiego jest przygotowanie księży do podjęcia i pełnienia urzędu proboszczowskiego. Ukończenie studium stanowi warunek konieczny otrzymania w przyszłości urzędu proboszcza.

3. Studium przeznaczone jest dla księży powyżej 14 roku kapłaństwa, którzy nie pełnią urzędu proboszcza. Udział w nim nie jest obowiązkowy.

4. Studium proboszczowskie obejmuje 5 spotkań. Odbywają się one w soboty.

5. Spotkania w ramach studium odbywają się w budynku Metropolitalnej Kurii Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19 w Warszawie. Spotkania rozpoczynają się o godz. 9.00.

6. W ramach studium przewidziane są zajęcia z podstawowych dziedzin przydatnych w samodzielnym prowadzeniu parafii (zarządzanie osoba prawną, problematyka kanoniczna, pastoralna, katechetyczna, liturgiczna).

7. Studium kończy się egzaminem proboszczowskim, po którym księża uzyskują dyplom Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Pliki do pobrania:

  • Program studium proboszczowskiego