Co proponujemy?

Pragniemy, aby nasi słuchacze z większą swobodą poruszali się po świecie sztuki, która jest sposobem na bliższe poznanie Boga, ale też odzwierciedleniem nas samych oraz świata otaczającego człowieka. Czy obrazy, rzeźby służą opowiadaniu historii czy przekazywaniu emocji? W jaki sposób artysta osiąga zamierzony efekt? Jakich środków używa?

Bliżej zajmiemy się ikonografią przedstawień pasyjnych oraz związanych z narodzinami Chrystusa. Nie będziemy ograniczać się tylko do sztuki religijnej. Sięgniemy po przykłady z epoki nowoczesnej, a nawet ze współczesności. W jaki sposób okoliczności powstawania sztuki zmieniały się poprzez wieki? Czy sztuka współczesna aż tak bardzo różni się od dawnej? Na ile jej cele zmieniały się wraz z upływem czasu? Przyjrzymy się różnym przykładom dzieł sztuki autorstwa znanych artystów. Spróbujemy zobaczyć nie tylko to co materialne, ale też dotrzeć do tego co niewidzialne, ukryte przed naszym wzrokiem.

Każde zajęcia składać się będą z dwóch części. Pierwsza część będzie miała formę wykładu druga zaś formę warsztatową: dyskusji, wspólnej analizy dzieł sztuki, prostych ćwiczeń. Każde spotkanie przygotowane jest przez dwoje prowadzących. Wśród naszych wykładowców znajdują się:

 

Joanna Falkowska-Kaczor – historyczka sztuki. Od wielu lat uczy historii sztuki w warszawskich liceach. Wcześniej pracowała w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz w Muzeum Narodowym w Warszawie. Współpracuje z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, gdzie prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Jest egzaminatorką maturalną, a wśród jej uczniów jest wielu finalistów i laureatów Olimpiady Artystycznej z historii sztuki.

 

Magdalena Kąkolewska – absolwentka prawa i historii sztuki. Założycielka Fundacji Art Transfer i prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Kuratorka i wykładowczyni, autorka wielu programów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci. Organizatorka ponad 5o wystaw sztuki młodych twórców w ramach Fundacji APH. Upowszechnia ideę edukacji przez sztukę oraz wspiera młode talenty, które debiutują w świecie sztuki.

 

Przemysław Głowacki – historyk sztuki, edukator, nauczyciel. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi m.in. Zamkiem Królewskim w Warszawie. Przez wiele lat przygotowywał programy edukacyjne w Muzeum Narodowym w Warszawie. Prowadzi stronę poświęconą sztuce i wystawom www.artdone.pl.

Dla kogo?

Kurs wiedzy o sztuce przeznaczony jest w pierwszym rzędzie dla katechetów. Pragniemy pomóc w rozumieniu i odbiorze sztuki, a tym samym w lepszym jej wykorzystaniu na zajęciach z uczniami. W zajęciach mogą uczestniczyć także inne osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Gdzie i kiedy?

Terminy zajęć w roku akademickim 2021/2022:

20.10, 17.11, 15.12.2021,

12.01, 16.02, 16.03, 06.04, 11.05.2022

 

Zajęcia będą obywały się w środy w godzinach 17:00-20:00 w budynku Kurii Metropolitalnej w Warszawie przy ul. Miodowej 17/19.

 

Po zakończeniu roku wszyscy absolwenci otrzymają zaświadczenia o odbyciu kursu.

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

Ankieta personalna (pobierz)

Ankietę można złożyć osobiście, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na: sekretariat@akademiakatolicka.pl (podpisane i zeskanowane dokumenty). Zgłoszenia przyjmowane są do chwili rozpoczęcia zajęć.

Opłaty

Koszt studium – 300 zł/ za rok. Opłatę za I semestr należy wnieść do końca października, za II semestr do końca lutego. Numer konta do wpłaty zostanie wysłany mailem, po otrzymaniu przez sekretariat dokumentów rekrutacyjnych.