„Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa».”

Papież Franciszek, „Aperuit illis”

  • Co proponujemy?

Szkoła Biblijna Collegium Joanneum to podstawowy kurs biblijny wprowadzający słuchaczy w teksty Starego i Nowego Przymierza. W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z historią jej powstawania, ale także z przesłaniem, jakie niesie słowo Boże dla współczesnego świata.

 


  • Dla kogo? (profil kandydata)

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu.

  • Gdzie i kiedy?

Zajęcia trwają cztery semestry i odbywają się w dwóch wersjach do wyboru.

Pierwsza grupa spotyka się w soboty, 9 razy w ciągu roku, w godzinach 9.30-17.30. Wykłady odbywają się w głównym budynku uczelni przy ul. Dewajtis 3 (Las Bielański w Warszawie).

Druga grupa spotyka się we wtorki, 18 razy w ciągu roku, w godzinach 18.00-21.00. Wykłady odbywają się w budynku Seminarium Duchownego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54.

  • Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 25 września 2020 r.

  • Opłaty

Opłata za jeden semestr wynosi 250 zł (płatne w sekretariacie uczelni).

  • Dokumenty wymagane przy aplikacji:

Podanie

Ankieta personalna

Opinia Księdza Proboszcza parafii

 

Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na: sekretariat@akademiakatolicka.pl (podpisane i zeskanowane dokumenty).

Kierownik studiów – S. dr Judyta Pudełko