„Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa».”

Papież Franciszek, „Aperuit illis”

  • Co proponujemy?

Szkoła Biblijna Collegium Joanneum to podstawowy kurs biblijny wprowadzający słuchaczy w teksty Starego i Nowego Przymierza. W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z historią jej powstawania, ale także z przesłaniem, jakie niesie słowo Boże dla współczesnego świata.

 


  • Dla kogo? (profil kandydata)

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu.


  • Gdzie i kiedy?

Zajęcia trwają cztery semestry i odbywają się w dwóch wersjach do wyboru.

Pierwsza grupa spotyka się w soboty, 9 razy w ciągu roku, w godzinach 9.30-17.30. Wykłady odbywają się w auli św. Jana w siedzibie Warszawskiej Kurii Metropolitalnej, ul. Miodowa 17/19.

Druga grupa spotyka się we wtorki, 18 razy w ciągu roku, w godzinach 18.00-21.00. Wykłady odbywają się w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (dawna Biblioteka Rolnicza), ul. Krakowskie Przedmieście 66.

 

  • Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 25 września 2021 r.

  • Opłaty

Opłata za jeden semestr wynosi 250 zł.

Numer konta do wpłaty zostanie wysłany mailem, po otrzymaniu przez sekretariat dokumentów rekrutacyjnych.

  • Dokumenty wymagane przy aplikacji:

Podanie

Ankieta personalna

Opinia Księdza Proboszcza parafii

 

Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (podpisane i zeskanowane na: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Kierownik studiów – S. dr hab. Judyta Pudełko