Ogłoszenia

Nadchodzące wydarzenia:

 

9 grudnia 2021 – ostateczny termin składania oświadczeń o temacie i promotorze pracy rocznej (składamy do kierowników specjalizacji). Oświadczenie składamy na druku dostępnym do pobrania na stronie www (pobierz).

 

30 stycznia 2022 – ostateczny termin składania zgłoszeń na wystąpienie na konferencji doktoranckiej AKW, która odbędzie się 5 maja 2022 (składamy do kierowników specjalizacji).

 

Temat konferencji: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Kościół jako wspólnota uczniów Chrystusa prowadzona przez Ducha Świętego. Refleksja w kontekście drogi synodalnej.

 

30 stycznia 2022 (dotyczy 1. roku) – ostateczny termin składania podań o zaliczenie pracy magisterskiej jako licencjackiej.

 

30 stycznia 2022 (dotyczy 2. roku) – ostateczny termin składania prac licencjackich do obrony w 1. terminie.

 

 Uwaga!  Ogłoszenia dla studentów studiów doktoranckich w zakładce – ,,Studia doktoranckie (okres przejściowy)”

 

Terminarz zajęć i kalendarium

Czym jest?

Szkoła Doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Dyżur Dyrektora (10:00-15:00)
21 X 2021, 25 XI 2021, 16 XII 2021, 20 I 2022, 24 II 2022

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Sekretariat AKW (kontakt)

Ogłoszenia

Nadchodzące wydarzenia:

 

9 grudnia 2021 – ostateczny termin składania oświadczeń o temacie i promotorze pracy rocznej (składamy do kierowników specjalizacji). Oświadczenie składamy na druku dostępnym do pobrania na stronie www (pobierz).

 

30 stycznia 2022 – ostateczny termin składania zgłoszeń na wystąpienie na konferencji doktoranckiej AKW, która odbędzie się 5 maja 2022 (składamy do kierowników specjalizacji).

 

Temat konferencji: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Kościół jako wspólnota uczniów Chrystusa prowadzona przez Ducha Świętego. Refleksja w kontekście drogi synodalnej.

 

Terminarz zajęć i kalendarium

Dokumenty

Kierownik studiów doktoranckich

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

Kierownicy specjalizacji

Sekretariat AKW (kontakt)