Ogłoszenia

W związku z pandemią COVID-19 na kursach dla doktorantów kontynuujemy do odwołania nauczanie zdalne według dotychczasowej formy. W razie problemów proszę o kontakt z sekretariatem AKW (sekretariat@akademiakatolicka.pl).

 

30 kwietnia 2021 – ostateczny termin złożenia planu badawczego (dotyczy 1. roku)

 

Konferencja doktorantów (6 maja 2021 – jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli):

„Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?” (Łk 12,56) – co nam Bóg chce powiedzieć przez współczesne znaki czasu (pandemia, walka o prawo do życia, kryzys Kościoła,…)?

Uwaga!  Ogłoszenia dla studentów studiów doktoranckich w zakładce – ,,Studia doktoranckie (okres przejściowy)”

 

Terminarz zajęć

Czym jest?

Szkoła Doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Sekretariat PWTW (kontakt)

Ogłoszenia

W związku z pandemią COVID-19 na kursach dla doktorantów kontynuujemy do odwołania nauczanie zdalne według dotychczasowej formy. W razie problemów proszę o kontakt z sekretariatem AKW (sekretariat@akademiakatolicka.pl).

 

30 kwietnia 2021 – ostateczny termin wpłaty drugiej raty za czesne (500 PLN)

 

Konferencja doktorantów (6 maja 2021 – jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli):

„Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?” (Łk 12,56) – co nam Bóg chce powiedzieć przez współczesne znaki czasu (pandemia, walka o prawo do życia, kryzys Kościoła,…)?

 

Terminarz zajęć i kalendarium

Dokumenty

Kierownik studiów doktoranckich

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

Kierownicy specjalizacji

Sekretariat AKW (kontakt)