Ogłoszenia

Rekrutacja 2021/2022:

 

Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty: (pobierz)

Termin składania dokumentów: do 16 września 2021 w sekretariacie AKW

Termin prezentacji projektów badań: 23 września 2021

Liczba miejsc dostępnych w tym roku akademickim: 3

Ze względu na bardzo małą ilość miejsc w szkole doktorskiej (3 miejsca), zachęcamy do zapoznania się z także z naszą inną propozycją przygotowania do doktoratu – Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu

 

Terminarz zajęć i kalendarium

Czym jest?

Szkoła Doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Dyżur Dyrektora (10:00-15:00)
20 maja 2021, 17 czerwca 2021

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Sekretariat PWTW (kontakt)

Ogłoszenia

 

30 września 2021 – koniec sesji poprawkowej (II termin)

 

Terminarz zajęć i kalendarium

Dokumenty

Kierownik studiów doktoranckich

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

Kierownicy specjalizacji

Sekretariat AKW (kontakt)