Ogłoszenia

Informacje o przyjęciu do Szkoły doktorskiej w zakładce „Rekrutacja”. Zapraszamy.

 

30 września 2022 – koniec sesji poprawkowej (2. termin)

Czym jest?

Szkoła doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem szkoły doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do szkoły doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wykaz dokumentów i zasad rekrutacji – (pobierz)

Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji – (pobierz)

 

Termin składania dokumentów w sekretariacie AKW: do 15 września 2022

Termin prezentacji projektów badań: 22 września 2022 od godz. 10.00 w siedzibie AKW przy ul. Dewajtis 3, wejście B.

Liczba miejsc dostępnych w tym roku akademickim: 2

 

Ze względu na bardzo małą ilość miejsc w szkole doktorskiej (2 miejsca), zachęcamy do zapoznania się z także z naszą inną propozycją przygotowania do doktoratu – Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu

Dyrektor szkoły doktorskiej

Dyżur Dyrektora (10:00-15:00)
17 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 23 czerwca.

Zastępca Dyrektora szkoły doktorskiej

Sekretariat AKW (kontakt)