Ogłoszenia

Przypominam, że 30 września 2021 minął termin sesji poprawkowej i zaliczenia roku akademickiego 2020/21. Jeśli ktoś nie zdał jeszcze jakiegoś przedmiotu, proszę o informację na mojego maila: mraczynskirozek@akademiakatolicka.pl

 

Do 28 października 2021 doktoranci 1. roku mają obowiązek złożenia podania do Senatu AKW o przyznanie promotora (podanie składamy na ręce Dyrektora Szkoły Doktorskiej)

 

Uwaga!  Ogłoszenia dla studentów studiów doktoranckich w zakładce – ,,Studia doktoranckie (okres przejściowy)”

 

Terminarz zajęć i kalendarium

Czym jest?

Szkoła Doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Dyżur Dyrektora (10:00-15:00)
21 X 2021, 25 XI 2021, 16 XII 2021, 20 I 2022, 24 II 2022

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Sekretariat AKW (kontakt)

Ogłoszenia

Przypominam, że 30 września 2021 minął termin sesji poprawkowej i zaliczenia roku akademickiego 2020/21. Jeśli ktoś nie zdał jeszcze jakiegoś przedmiotu, proszę o informację na mojego maila: mraczynskirozek@akademiakatolicka.pl

 

28 października 2021 o godz. 10.00 w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3 odbędzie się egzamin licencjacki. Osoby pragnące do niego przystąpić powinny do 7 października złożyć pracę licencjacką i mieć zaliczone wszystkie przedmioty. Tezy do egzaminu znajdują się na stronie uczelni i są dostępne w sekretariacie.

 

Terminarz zajęć i kalendarium

Dokumenty

Kierownik studiów doktoranckich

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

Kierownicy specjalizacji

Sekretariat AKW (kontakt)