Ogłoszenia

27 października 2022 (dotyczy 1. roku) – ostateczny termin złożenia podania do Senatu AKW o przyznanie promotora (składamy na ręce Dyrektora Szkoły Doktorskiej)

1 grudnia 2022 – konferencja naukowa Bobolanum pt. Kościół wobec wyzwań współczesności. Współczesne wyzwania wobec małżeństwa i rodziny (obecność obowiązkowa) – ul. Rakowiecka 61.

15 grudnia 2022 – ostateczny termin składania oświadczeń o temacie i promotorze pracy rocznej (składamy do Kierowników Specjalizacji)

Czym jest?

Szkoła doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem szkoły doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do szkoły doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2022/23:

Przyjęci:

0107 – 100 pkt

1207 – 88 pkt

Nieprzyjęci:  –

 

Wykaz dokumentów i zasad rekrutacji – (pobierz)

Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji – (pobierz)

 

Termin składania dokumentów w sekretariacie AKW: do 15 września 2022

Termin prezentacji projektów badań: 22 września 2022 od godz. 10.00 w siedzibie AKW przy ul. Dewajtis 3, wejście B.

Liczba miejsc dostępnych w tym roku akademickim: 2

 

Ze względu na bardzo małą ilość miejsc w szkole doktorskiej (2 miejsca), zachęcamy do zapoznania się z także z naszą inną propozycją przygotowania do doktoratu – Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu

Dyrektor szkoły doktorskiej

Dyżur Dyrektora (10:00-14:00) – 6 X, 17 XI, 15 XII, 19 I.

Zastępca Dyrektora szkoły doktorskiej

Sekretariat AKW (kontakt)