Ogłoszenia

W związku z nowymi wytycznymi spowodowanymi pandemią COVID-19 na kursach dla doktorantów zostaje wprowadzone nauczanie zdalne.

 

Zajęcia będą prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym na darmowej wersji platformy Zoom. Będą one się odbywać w tych samych godzinach, w których odbyłyby się na uczelni. Aby móc uczestniczyć w wykładzie, bądź seminarium wykładowca wyśle każdemu z Państwa (najpóźniej na dzień przed zajęciami) link do spotkania. Należy go kliknąć 5 minut przed wyznaczoną porą i oczekiwać na przyjęcie do spotkania.

 

Ponieważ darmowa wersja Zoom ogranicza czas spotkania do 40 min., wykłady będą trwały po 40 min. po czym będzie przerwa i należy na nowo kliknąć ten sam link i powrócić do spotkania np. wykład trwający normalnie półtorej godziny będzie trwał 2 razy po 40 min., a seminarium trwające 2 h 15 min. będzie trwało 3 razy po 40 min. Za pierwszym razem może to sprawiać trochę problemów, ale powinniście szybko dojść do wprawy. Dziękuję za cierpliwość i mam nadzieję, że ta pandemia szybko się skończy!

Wykład ks. Starowieyskiego zostanie udostępniony w innej formie.

 

Uwaga!  Ogłoszenia dla studentów studiów doktoranckich w zakładce – ,,Studia doktoranckie (okres przejściowy)”

 

Terminarz zajęć

Czym jest?

Szkoła Doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

 

Sekretariat PWTW (kontakt)

Ogłoszenia

W związku z nowymi wytycznymi spowodowanymi pandemią COVID-19 na kursach dla doktorantów zostaje wprowadzone nauczanie zdalne.

 

Zajęcia będą prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym na darmowej wersji platformy Zoom. Będą one się odbywać w tych samych godzinach, w których odbyłyby się na uczelni. Aby móc uczestniczyć w wykładzie, bądź seminarium wykładowca wyśle każdemu z Państwa (najpóźniej na dzień przed zajęciami) link do spotkania. Należy go kliknąć 5 minut przed wyznaczoną porą i oczekiwać na przyjęcie do spotkania.

 

Ponieważ darmowa wersja Zoom ogranicza czas spotkania do 40 min., wykłady będą trwały po 40 min. po czym będzie przerwa i należy na nowo kliknąć ten sam link i powrócić do spotkania np. wykład trwający normalnie półtorej godziny będzie trwał 2 razy po 40 min., a seminarium trwające 2 h 15 min. będzie trwało 3 razy po 40 min. Za pierwszym razem może to sprawiać trochę problemów, ale powinniście szybko dojść do wprawy. Dziękuję za cierpliwość i mam nadzieję, że ta pandemia szybko się skończy!

Wykład ks. Starowieyskiego zostanie udostępniony w innej formie.

 

Egzamin licencjacki, zaległy z czerwca 2020, odbędzię się 29 października 2020 o godz. 10.00 w FORMIE ZDALNEJ. Osoby zainteresowane zostaną poinformowane mailowo o szczegółach.

 

Terminarz zajęć i kalendarium

 

Dokumenty

 

Kierownik studiów doktoranckich

 

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

 

Kierownicy specjalizacji

 

Sekretariat AKW (kontakt)