Ogłoszenia

Nadchodzące wydarzenia:

 

30 kwietnia 2022 (dotyczy 1. roku)ostateczny termin złożenia planu badawczego doktoranta.

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJI NAUKOWEJ!

 

Ze względu na Festiwal Teologiczny organizowany przez naszą uczelnię, konferencja naukowa doktorantów zostaje przeniesiona z 5 maja 2022 na 19 maja 2022. Zmiana ta ma umożliwić uczestnictwo w Festiwalu. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Szczegółowy program na stronie uczelni.

 

19 maja 2022 w godz. 10.00-13.00 – konferencja naukowa doktorantów AKW pt. „«Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18, 20). Kościół jako wspólnota uczniów Chrystusa prowadzona przez Ducha Świętego. Refleksja w kontekście drogi synodalnej”. Obecność obowiązkowa.

 

26 maja 2022 (dotyczy 2. roku)ostateczny termin złożenia dokumentów do oceny śródokresowej.

 

 Uwaga!  Ogłoszenia dla studentów studiów doktoranckich w zakładce – ,,Studia doktoranckie (okres przejściowy)”

 

Terminarz zajęć i kalendarium

Czym jest?

Szkoła doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem szkoły doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do szkoły doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor szkoły doktorskiej

Dyżur Dyrektora (10:00-15:00)
17 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 23 czerwca.

Zastępca Dyrektora szkoły doktorskiej

Sekretariat AKW (kontakt)

Ogłoszenia

Nadchodzące wydarzenia:

 

17 marca 2022 w godz. 15.15-16.00 – szkolenie dla doktorantów w tematyce postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (dla chętnych)

 

30 kwietnia 2022 – ostateczny termin wpłaty drugiej raty za czesne (500 PLN).

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJI NAUKOWEJ!

Ze względu na Festiwal Teologiczny organizowany przez naszą uczelnię, konferencja naukowa doktorantów zostaje przeniesiona z 5 maja 2022 na 19 maja 2022. Zmiana ta ma umożliwić uczestnictwo w Festiwalu. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Szczegółowy program na stronie uczelni.

 

19 maja 2022 w godz. 10.00-13.00 – konferencja naukowa doktorantów AKW pt. „«Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18, 20). Kościół jako wspólnota uczniów Chrystusa prowadzona przez Ducha Świętego. Refleksja w kontekście drogi synodalnej”. Obecność obowiązkowa.

 

Terminarz zajęć i kalendarium

Dokumenty

Kierownik studiów doktoranckich

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

Kierownicy specjalizacji

Sekretariat AKW (kontakt)