Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

SZKOŁA LIDERÓW NOWEJ EWANGELIZACJI

By 22 czerwca, 2015No Comments3 min read

liderzyEWANGELIZACJI s

Dla kogo?

Profil kandydata

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji jest skierowana do osób świeckich i duchownych aktywnie zaangażowanych w życie kościoła a więc liderów i animatorów wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, które pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu teologii, duchowości i eklezjologii a także zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z grupą.

  • Co oferujemy?

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji jest propozycją formacji duchowo-intelektualnej skierowaną do osób zaangażowanych czynnie w życie Kościoła, zarówno świeckich, jak i duchownych. Comiesięczne spotkania mają na celu rozpalić w sercach słuchaczy zapał ewangelizacyjny oraz dostarczyć im niezbędnych umiejętności koniecznych do profesjonalnego wykorzystania nowych form i metod głoszenia Ewangelii. W programie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji znalazły się przede wszystkim tematy dotyczące duchowości i teologii, będących źródłem życia ewangelizatorów, a także elementy wiedzy psychologicznej, wprowadzającej w tajniki skutecznej komunikacji oraz zarządzania zespołem ludzkim.

  • Co po studiach?

Profil absolwenta

Osoby, które ukończą Szkołę Liderów Nowej Ewangelizacji otrzymają certyfikat ukończenia kursu, który będzie stanowił cenną informację dla proboszczów, że dany uczestnik posiada umiejętności potrzebne do organizowania grup i wspólnot oraz wydarzeń ewangelizacyjnych w parafii. W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać procesem grupowym, jak się komunikować, aby zostać dobrze zrozumianym, jak zarządzać zespołem ludzkim, rozwiązywać konflikty i jak być nowoczesnym, katolickim liderem w swojej wspólnocie. Zdobędą także wiedzę o nowoczesnych metodach ewangelizacji poprzez media, taniec, muzykę i śpiew.

  • Forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty od 24 października 2015 r. do 4 czerwca 2016r., w godzinach od 9 do 17. Będą miały formę wykładów i warsztatów.

  • Rekrutacja

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie PWTW do 15 września 2015 r.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

  1. Podanie
  2. Trzy zdjęcia
  3. Zaświadczenie od proboszcza z parafii kandydata
  • Opłaty

Koszt kursu to 600 zł/ rok

  • Prowadzący zajęcia

Spotkania organizowane w ramach Szkoły prowadzone są przez osoby zajmujące się na co dzień, zarówno w praktyce, jak i teorii, szeroko pojętą ewangelizacją a także przez specjalistów z zakresu psychologii, psychoterapii i pracy z grupą.

  • Pliki do pobrania

Folder str. 1

Folder str. 2

Leave a Reply

Close Menu