Skip to main content
wyszukaj
Archiwum

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji – 23.02.2013

By 25 lutego, 2013No Comments2 min read

W ostatnią sobotę odbyła się kolejna Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji. Tematem początkowego wykładu wygłoszonego przez ks. dr Piotra Pawlukiewicza był Chrystus – wiara i doświadczenie. Ks. Pawlukiewicz nawiązując do myśli Karla Rahnera przedstawiał Boga jako tajemnicę.  Jednocześnie podkreślał dynamizm w działalności publicznej Jezusa.

Po wykładzie członkowie SLNE uczestniczyli w Eucharystii. Homilia głoszona przez ks. Piotra przedstawiała Matkę Bożą jako wzór do naśladowania i Gwiazdę Nowej Ewangelizacji, cierpliwą i pełną miłości kobietę, która całą swoją postawą wskazuje na swojego Syna.

Wprowadzenie i warsztaty poprowadził Jacek Dudzic, lider zespołu ewangelizacyjnego IMAGO. Pan Jacek mówił o tym jak przeprowadzić rekolekcje szkolne tak, aby być usłyszanym przez uczestników tychże rekolekcji. Zaznaczał, że najważniejszymi elementami podczas głoszenia Chrystusa na rekolekcjach szkolnych są autentyczność i adekwatność. Przekaz wiary powinien być spójny, musi posiadać sens i być dopracowany również od strony technicznej. Przypominał, aby podczas ewangelizacji szkolnych pamiętać o tym, że pełnimy rolę św. Jana Chrzciciela, który przygotowuję drogę dla Jezusa. Zaszczepiamy i ożywiamy w ludziach tęsknotę za Bogiem. Pan Jacek zachęcał do wykorzystywania nowych form ewangelizacji: teledysku czy filmu, nie przekreślał jednak roli osobistego świadectwa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia.

Leave a Reply

Close Menu