Skip to main content
wyszukaj

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji

03

Jak głosić Ewangelię współczesnemu światu?

Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wyzwaniem, wobec którego Kościół

staje od początku swego istnienia. Moment historyczny, który obecnie przeżywamy, stanowi wielkie wezwanie do ‘nowej ewangelizacji’, do głoszenia Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi być prowadzona z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu.

Jan Paweł II, VS 106

 

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji jest skierowana do osób świeckich i duchownych aktywnie zaangażowanych w życie kościoła a więc liderów i animatorów wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, które pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu teologii, duchowości i eklezjologii a także zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z grupą.

 • Co oferujemy?

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji jest propozycją formacji duchowo-intelektualnej skierowaną do osób zaangażowanych czynnie w życie Kościoła, zarówno świeckich, jak i duchownych. Comiesięczne spotkania mają na celu rozpalić w sercach słuchaczy zapał ewangelizacyjny oraz dostarczyć im niezbędnych umiejętności koniecznych do profesjonalnego wykorzystania nowych form i metod głoszenia Ewangelii. W programie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji znalazły się przede wszystkim tematy dotyczące duchowości i teologii, będących źródłem życia ewangelizatorów, a także elementy wiedzy psychologicznej, wprowadzającej w tajniki skutecznej komunikacji oraz zarządzania zespołem ludzkim.

 • Co po studiach? (profil absolwenta)

Osoby, które ukończą Szkołę Liderów Nowej Ewangelizacji otrzymają certyfikat ukończenia kursu, który będzie stanowił cenną informację dla proboszczów, że dany uczestnik posiada umiejętności potrzebne do organizowania grup i wspólnot oraz wydarzeń ewangelizacyjnych w parafii. W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać procesem grupowym, jak się komunikować, aby zostać dobrze zrozumianym, jak zarządzać zespołem ludzkim, rozwiązywać konflikty i jak być nowoczesnym, katolickim liderem w swojej wspólnocie. Zdobędą także wiedzę o nowoczesnych metodach ewangelizacji poprzez media, taniec, muzykę i śpiew.

 • Forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty od października 2016 r. do czerwca 2017 r., w godzinach od 9.00 do 16.00. Będą miały formę wykładów i warsztatów.

 • Program studium

◗ Kościół i jego misja
◗ Soborowa wizja Kościoła
◗ Podstawy ewangelizacji i Nowej ewangelizacji
◗ Parafia i małe wspólnoty
◗ Osobowość i kompetencje lidera
◗ Odpowiedzialność lidera za grupę
◗ Potrzeba życia duchowego
◗ Etapy życia duchowego
◗ Modlitwa a rozwój człowieka
◗ Słowo Boże i teologia kerygmatu
◗ Rekolekcje szkolne
◗ Komunikacja – jak mówić, żeby ludzie słuchali
◗ Składanie świadectw
◗ Sposób prowadzenia zespołu
◗ Praca z zespołem parafialnym
◗ Chrystus – wiara i doświadczenie
◗ Liturgia jako centrum życia wspólnoty
◗ Metody ewangelizacji

TERMINY ZAJĘĆ W 2016/2017

15 października 2016 r.
26 listopada 2016 r.
17 grudnia 2016 r.
14 stycznia 2017 r.
4 lutego 2017 r.
11 marca 2017 r.
1 kwietnia 2017 r.
13 maja 2017 r.
10 czerwca 2017 r.

Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 9.00 do 16.00

 • Rekrutacja

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie PWTW do 20 września 2016 r.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 1. Podanie
 2. Trzy zdjęcia
 3. Zaświadczenie od Księdza Proboszcza z parafii kandydata
 • Opłaty

Koszt kursu to 300 zł/ semestr

 • Prowadzący zajęcia

Spotkania organizowane w ramach Szkoły prowadzone są przez osoby zajmujące się na co dzień, zarówno w praktyce, jak i teorii, szeroko pojętą ewangelizacją a także przez specjalistów z zakresu psychologii, psychoterapii i pracy z grupą.

 • Dokumenty wymagane przy aplikacji:

Ankieta personalna

Podanie

lid1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lid

 • Kierownik studiów

ks. dr Janusz Stańczuk

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu