Rozwijaj swój warsztat katechetyczny

[NOWOŚĆ!!! STUDIUM ,,SZTUKA BYCIA KATECHETĄ”] Jeśli chcesz pogłębić umiejętności dobrego mówienia i komunikacji niewerbalnej;  z większą swobodą poruszać się po świecie sztuki; wprawnie dyskutować o trudnych zagadnieniach z historii Kościoła i Biblii, a także rozwinąć umiejętności osobowościowe wyrażania uczuć, komunikowania potrzeb, budowania, podtrzymywania i naprawiania więzi, to serdecznie zapraszamy na nasze studium. Zdobyta wiedza i umiejętności poszerzą Twój warsztat profesjonalny i osobiste doświadczenia. Poznasz także inspirujących wykładowców (dr Agnieszka Kozak, dr Jacek Wasilewski, ks. dr Marcin Kłosowski, dr Robert Derewenda, ks. dr Mateusz Wyrzykowski, Joanna Falkowska-Kaczor, Magdalena Kąkolewska, Przemysław Głowacki). Każde zajęcia składać się będą z dwóch części. Pierwsza część będzie miała formę wykładu druga zaś formę warsztatową. Więcej na: https://akademiakatolicka.pl/studium-sztuka-bycia-katecheta/

Zachęcamy do obejrzenia filmiku, w którym ks. Rektor Prof. Krzysztof Pawlina zaprasza na nasze studium.