Akademia Katolicka w Warszawie

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową 

„Oto przybytek Boga z ludźmi” (Ap 21, 3)

Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze

 

Kiedy: 14-15 maja 2024 roku

Gdzie: ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

w obecnym roku 2024 mija równo 1700 lat od poświęcenia pierwszej konstantyńskiej bazyliki zbudowanej w Rzymie na wzgórzu laterańskim, która po dziś dzień jest katedrą Biskupa Rzymu oraz, jak głosi jej tytuł „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata”. Bazylika Świętego Jana na Lateranie, poza walorem historycznym i artystycznym, posiada również głęboką wymowę symboliczną i teologiczną. W tym wyjątkowym roku jej jubileuszu pragniemy pochylić się nad tematyką świątyni.

Proponowana dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa będzie podejmować tematykę świątyni z perspektywy różnych dziedzin wiedzy. Wśród prelegentów są zarówno światowej sławy bibliści i teologowie jak też wybitni przedstawiciele świata kultury. Nasza konferencja ma w zamyśle stać się zarówno przestrzenią dialogu interdyscyplinarnego, jak również miejscem wypracowywania propozycji konkretnych kryteriów rozwiązań praktycznych, których wartość byłaby wzmocniona wieloaspektowością ujęcia problemu.

W sesji plenarnej udział wezmą:

Ks. prof. Renato de Zan – doktor Świętej Liturgii i doktor nauk biblijnych oraz emerytowany profesor Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie oraz Instytutu Liturgiki Pastoralnej w Padwie,

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący stowarzyszenia biblistów polskich;

Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i członek Papieskiej Komisji Biblijnej,

Ks. dr hab. Marek Blaza SJ – wykładowca teologii ekumenicznej m.in. w Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum oraz Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie,

Pani prof. Maria Giovanna Muzj – profesor  Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie oraz emerytowana profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie,

ks. dr Sławomir Jeziorski – wykładowca liturgiki w Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum oraz dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie,

ks. Marco Frisina – biblista i światowej sławy kompozytor, założyciel i dyrygent Chóru Diecezji Rzymskiej.

Oprócz sesji plenarnej, podczas konferencji odbędzie się również 5 paneli tematycznych, złożonych z krótkich 15 minutowych referatów podejmujących temat świątyni z punktu widzenia nauk biblijnych, teologii, liturgii, prawa kanonicznego, ale także literatury, architektury i sztuki w tym również muzyki.

Dzięki wieloaspektowości ujęcia tematu świątyni wierzymy, że nasza konferencja stanie się dobrym miejscem dialogu interdyscyplinarnego i wzajemnego ubogacenia. Ponadto w dobie rozpowszechnionego indywidualizmu, również w podejściu do życia duchowego, a także kryzysu instytucji religijnej, pogłębione ujęcie tematu świątyni ma szansę stać się odpowiedzią poprzez ukazanie Bożego zamysłu zbawienia w jego ciągłości, od zapowiedzi starotestamentalnych aż po ostateczną realizację na końcu czasów. Odpowiedź ta potrzebuje swojego konkretnego wyrazu również dzisiaj, w stosunku do współczesnego człowieka w jego konkretnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych.

 

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne referatów w języku włoskim.

 

Zgłoszenia: poprzez formularz https://forms.gle/X1m9Uztdk1xA2UHu8 do dnia 30 kwietnia 2024 roku

Koszt udziału w konferencji: 100 PLN

Opłata konferencyjna pokrywa koszt obiadów, przerw kawowych oraz odbiorników do tłumaczenia symultanicznego. Nie pokrywa kosztów noclegów i dojazdów. Istnieje możliwość samodzielnej rezerwacji ekonomicznego noclegu w miejscu konferencji: https://warszawa.dobremiejsce.eu

 

Strona konferencji: www.akademiakatolicka.pl/templum2024

 

 

Komitet organizacyjny

Ks. dr Łukasz Celiński (przewodniczący)

Ks. dr Piotr Burgoński

Ks. dr Piotr Jutkiewicz

Ks. dr Tymoteusz Mietelski

Wtorek 14 maja 2024 r.

godz. 9.30 Powitanie uczestników i pozdrowienia instytucjonalne

godz. 10.00 Referat I: Il tempio nell’antica Alleanza [Świątynia w Starym Przymierzu]  Ks. prof. Renato De Zan (Włochy)

godz. 10.30 Dyskusja

godz. 10.50 Przerwa na kawę

godz. 11.10 Referat II: Świątynia jako metafora chrześcijanina i Kościoła w listach Pawła – Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL

godz. 11.40 Dyskusja

godz. 12.00 Referat III: A świątyni w nim nie dojrzałem (Ap 21,22): od świątyni Boga do Boga jako świątyni w tradycji Janowej – Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

godz. 12.30 Dyskusja

godz. 13.00 Przerwa obiadowa

godz. 15.00 Referat IV: Świątynia w liturgii i teologii bizantyjskiej – Ks. dr hab. Marek Blaza SJ

godz. 15.30 Dyskusja

godz. 16.00 Panele tematyczne z dyskusją

Panel 1A

 • dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT – Znak oczyszczenia świątyni (J 2,13-22) wypełnieniem synowskiego obowiązku oczyszczenia domu z kwasu grzechu przed Paschą.
 • Dr inż. Anna Maria Wajda – Charakterystyka ofiar kadzielnych w świątyni jerozolimskiej w świetle źródeł biblijnych i pozabiblijnych.
 • dr Dariusz Kucharek – W Jeruzalem kładę moje Imię.
 • dr Andrzej Tulej – Świątynia Jerozolimska a supersesjonizm w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej”.

Panel 1B

 • Adam Rybicki – Motyw świątyni w teologii duchowości. Źródła i konteksty.
 • dr Michał Marczak – Świątynia-budowla, a świątynia duchowa. Implikacje teologiczne.
 • Dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ – Ideał nieustannego czuwania (vita angelica) w ascezie „synów przymierza” na podstawie Demonstrationes Afrahata, perskiego mędrca.
 • Mgr Stanisław Chyła-Smyk – Człowiek mądry jako świątynia Boga w pismach Afrahata.

Panel 1C

 • dr Wojciech Kućko – „Kościół Cię nie ogarnie…”. Sakralizacja i desakralizacja świątyń katolickich – wyzwania moralne.
 • Dr Michał Maciarczyk OFE, Obraz Świątyni we współczesnym polskim przepowiadaniu homilijnym w oparciu o perykopę J 2,13-25.
 • Dr Justyna Melonowska, Życie świątyni a kicz.
 • Dr Wojciech Kamczyk, Znaczenie świątyni jako miejsca kultu chrześcijańskiego według Awita z Vienne.

godz. 18.00 Podsumowanie

 

Środa 15 maja 2024 r.

godz. 9.30 Referat V: La musica e il tempio [Muzyka i świątynia] – Ks. Marco Frisina (Włochy)

godz. 10.00 Dyskusja

godz. 10.20 Przerwa na kawę

godz. 10.40 Referat VI: Basilica sinagogale, basilica cristiana. Somiglianze e differenze. Dove è finita la tematica del Tempio di Gerusalemme [Bazylika synagogalna, bazylika chrześcijańska. Gdzie się podziała tematyka Świątyni Jerozolimskiej.] – prof. Maria Giovanna Muzj (Włochy)

godz. 11.10 Dyskusja

godz. 11.30 Referat VII: Idea świątyni w obrzędach poświęcenia kościoła i ołtarza – ks. dr Sławomir Jeziorski

godz. 12.00 Dyskusja

godz. 12.30 Obiad

godz. 14.00 Panele tematyczne z dyskusją

Panel 2A

 • dr Andrzej Persidok – Groteska i łaska. Ciało upokorzone jako świątynia Boga w opowiadaniach Flannery O’Connor.
 • Dr Paweł Filipczak – W świątyni i poza świątynią”, czyli o powołaniu muzyka kościelnego.
 • Dr Marek Skrukwa – Ambona czyli sztuka słowa. Najwybitniejsi przedstawiciele oratorstwa sakralnego.
 • Michał Fatyga – Postać Jezusa umarłego w świątyni – historia krucyfiksu.

Panel 2B

 • Mgr inż. Amelia Żyndul-Mączka – Co teolog ma na myśli? Architekt próbuje przełożyć wizję na rzeczywistość – o dwóch aspektach udanej realizacji projektu architektonicznego.
 • mgr inż. Maristella Sienicka PDDM – Jak budować kościoły?
 • Mgr lic. Przemysław Mazurek – Słowo jako kreator przestrzeni liturgicznej.
 • Mgr Adam Pasiek – Kościół katedralny jako szczególne miejsce święte.
 • dr Łukasz Celiński – Model świątyni a liturgia. Jak interpretować przepisy liturgiczne?

godz. 16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Miejsce: Konferencja odbędzie się w budynku Akademii Katolickiej w Warszawie, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa.

Jak dojechać? (pobierz mapkę)