Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Teologia dziś – Sympozjum Profesorów PWTW

By 16 maja, 2015No Comments4 min read

DSC01299

„Wyzwania dla teologii i duszpasterstwa” – taki tytuł nosiło sympozjum naukowe, jakie 15 maja odbyło się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli wykładowcy uczelni oraz członkowie Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Jednym z poruszanych tematów były zagadnienia związane z synodem o rodzinie, jako wyzwaniem teologicznym i duszpasterskim.

Otwierając spotkanie rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. Krzysztof Pawlina podkreślił, że żyjemy w czasach, gdy wiele stwierdzeń, które poprzednie pokolenia postrzegały jako gotowe odpowiedzi, dla większości współczesnych stały się pytaniami, a dotyczy to również dziedziny wiary. „Bóg postawił w nas w czasach, w których wiara wezwana została do wyjścia z domu pewników. Wielu wierzących wyruszyło na drogę poszukiwań, a młode pokolenie nie chce żyć w zasiedziałych tradycyjnych formach” – mówił dalej ks. prof. Pawlina. Dodał, ż przybywa ludzi obojętnych, poszukujących, ludzi w drodze. „Jesteśmy teologami, a więc ludźmi, którzy mogą, a może powinni stanąć na drodze tych ludzi w drodze, odchodzących, szukających” – zwrócił się do uczestników sympozjum.

Wykład wprowadzający, zatytułowany „Jaka teologia dzisiaj?” wygłosił o. prof. Dariusz Kowalczyk, jezuita, profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Podkreślił, że na fali odnowy soborowej wielu teologów, poniekąd słusznie powtarzało, że trzeba mówić do współczesnego człowieka współczesnym językiem. Problem polega na tym, zauważył o. Kowalczyk, że kiedy myślimy o współczesnym człowieku to trudno powiedzieć kim on jest. „Właściwie współczesny człowiek nie istnieje, istnieją ludzie , którzy żyją w dzisiejszych czasach, natomiast nie ma jakiegoś statystycznego kogoś, kto miałby jakieś statystyczne, słuszne oczekiwania wobec teologów i w związku z tym należałoby tworzyć tą a nie inną teologię” – podkreślił. Teolog zaproponował, by uprawiać teologię pluralistyczną, opartą na twardej metafizyce, także bardziej egzystencjalną, i tę zaangażowaną społecznie i politycznie. „Dopiero całość może stanowić odpowiedź dla współczesnych ludzi w zależności od kraju i kontekstu” – podkreślił o. prof. Dariusz Kowalczyk.

„Spór o dyscyplinę sakramentalną osób rozwiedzionych” starał się wyjaśnić ks. dr Wojciech Bartkiewicz. Naukowiec zauważył, że „średni wierni w Warszawie” to w 40 procentach wypadków osoba rozwiedziona. „Worek z rozwodami nam się rozsypał, współczesna kultura przestała wzmacniać trwałość związków małżeńskich, została tylko wiara, a ta bywa niestety słaba” – podkreślił. W tym kontekście zwrócił uwagę na kilka kwestii, które jego zdaniem warto przedyskutować. Podkreślił, że nie można pozostawić rozwodników samym sobie, to jego zdaniem gigantyczne wyzwanie duszpasterskie. Przyznał jednocześnie, że toczy się spór o jakość i formę duszpasterstwa osób rozwiedzionych. „Gigantycznym dylematem duszpasterskim jest też – zdaniem ks. dr. Bartkiewicza – sytuacja, w której niemal połowa wspólnoty to osoby, których pierwszy związek małżeński się rozpadł. Nie mniejszym wyzwaniem są osoby żyjące w konkubinacie, które wybrały taki styl życia, często z strachu przed konsekwencjami rozpadu związku małżeńskiego.

Sympozjum na PWTW było również okazją, by ożywić istniejące od 1997 roku Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, które powołał kard. Józef Glemp. Należą do niego kapłani, którzy posiadają przynajmniej doktorat z teologii, filozofii chrześcijańskiej, prawa kanonicznego lub katolickiej nauki społecznej. Towarzystwo podejmuje działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i wydawniczą.

Stąd podczas sympozjum zaprezentowano najnowszy numer Warszawskich Studiów Teologicznych. To kwartalnik naukowy wydawany przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Jego pierwszy numer ukazał się w roku akademickim 1982/83. Wyniki swoich badań mogą publikować w nim prowadzący badania naukowe zarówno na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, jak i w innych ośrodkach naukowych.

Zapraszamy do galerii.

Leave a Reply

Close Menu