Teologia między Wschodem a Zachodem

W dniach 11-13.04.2018 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum, organizuje międzynarodową konferencję teologiczną pt. „Teologia między Wschodem a Zachodem”. Zważywszy na słynne słowa św. Jana Pawła II o Wschodzie i Zachodzie jako dwóch płucach, którymi oddychają chrześcijaństwo i Europa, konferencja będzie okazją do przypomnienia sobie duchowego i kulturowego bogactwa, które niosą z sobą te dwa nurty chrześcijaństwa. Stanie się ona także okazją do refleksji nad miejscem, w którym znajduje się obecnie dialog ekumeniczny między prawosławiem a katolicyzmem. Wreszcie zapytywać się będziemy o prawdziwość stereotypowych wyobrażeń, według których zachodnia teologia nastawiona jest na racje i argumenty, przez co jej mowa o Bogu pozbawiona jest elementu tajemnicy, zaś teologia wschodnia jest bardziej duchowa i mistyczna, ale za to częściej grozi jej niebezpieczeństwo fideizmu.

W konferencji wezmą udział goście z zagranicy: pani prof. Barbara Hallensleben z Fryburga (Szwajcaria), członkini Międzynarodowej Komisji Teologicznej, powołana do niej jeszcze przez Jana Pawła II jako pierwsza kobieta w historii, ekspertka od dialogu katolicko-prawosławnego, ks. prof. César Izquierdo Urbina z Pampeluny, członek Komisji Teologicznej Konferencji Episkopatu Hiszpanii, redaktor naczelny Scripta Theologica, teolog fundamentalista, koncentrujący się w swych pracach nad zagadnieniem metody teologicznej, czy ks. prof. Andrew Pinsent z Oksfordu, dyrektor Centrum Badawczego im. Iana Ramseya, jeden z czołowych katolickich myślicieli zajmujący się stykiem nauki i teologii, jak również wybitni polscy teologowie: ks. prof. Robert Woźniak (UPJPII), wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków, redaktor naczelny rocznika Theological Research, czy też ks. bp prof. Michał Janocha (UW), biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, specjalista i autor wielu książek z zakresu historii sztuki i duchowości Wschodu.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można znaleźć na stronie:

https://www.akademiakatolicka.pl/international-theological-conference-warsaw-11-13_04_2018/