Trzeci dzień Warszawskiego Festiwalu Teologicznego – Msza święta w Kościele seminaryjnym

Jak co roku w terminie majowym Akademia Katolicka w Warszawie organizuje sympozjum dla studentów naszej uczelni, także podejmujących naukę w ośrodkach afiliowanych. Tym razem wydarzenie to miało miejsce w ramach Warszawskiego Festiwalu Teologicznego, a zostało zainaugurowane o godz. 9.30. w kościele seminaryjnym przy Karkowskim Przedmieściu 52/54 uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza naszej uczelni. W eucharystii koncelebrowanej uczestniczył także Ordynariusz Warszawsko-Praski, Ks. Biskup Romuald Kamiński.

Ks. Kardynał w homilii podkreślił wagę wspólnych spotkań społeczności akademickiej, dla budowania więzi oraz rozwoju nauki. Zaznaczył także, Kościół dbając o formację duchowo-intelektualną świeckich i kapłanów, musi w zmieniającym się świecie na bieżąco odkrywać jakie formy jej sprzyjają, a co powinno być korygowane.

Po Mszy św. profesorowie udali się na 2 debaty dotyczące wychowania religijnego dzieci oraz ewangelizacji w Internecie.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski