Tylko nastrojeni ludzie pięknie grają

Studenci Studium Duchowości oraz Instytutu Szkolenia Organistów zgromadzili się 19 czerwca 2019 r. na mszy św. aby podziękować za miniony rok akademicki. Mszy św. przewodniczył Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – ks. Krzysztof Pawlina.

– Człowiek, który jest do posługi w Kościele musi być wewnętrznie nastrojony, aby całym swoim życiem mógł chwalić Boga i służyć Kościołowi – mówił w homilii Rektor papieskiej uczelni. – Nastrojony człowiek brzmi harmonią, można na nim wygrać pieśń chwały dla Boga – przekonywał. Taki człowiek musi mieć postawę ojcostwa – dawania, postawę synostwa – przyjmowania, oraz postawę braterstwa – umiejętność dzielenia się z innymi – podkreślił ks. Pawlina.

Ks. Rektor wskazał sposób osiągnięcia harmonijnego brzmienia – Właściwą postawą przy strojeniu siebie jest postawa klęcząca, postawa modlitewna. Na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem stroi się postawa ojcostwa synostwa i braterstwa – bez niej jesteś jak cymbał brzmiący – wyjaśnił zebranym. – Tylko nastrojeni ludzie pięknie grają – mówił ks. Krzysztof Pawlina.

Po Eucharystii odbyła się ceremonii wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Ksiądz Grzegorz Ostrowski – kierownik Studium Duchowości – wręczył dyplomy licencjata kanonicznego, dyplomy studium podyplomowego jak również dyplom otwartego studium duchowości. Ksiądz Andrzej Filaber – dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów – wręczył absolwentom Instytutu dyplomy I (najwyższe kwalifikacje zawodowe z magisterium) oraz II i III stopnia.

Uroczystość uświetnił koncert dyplomantów oraz pokazy dyrygentury.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski