Plan zajęć w dniu 14 maja 2022 r.

Zajęcia w najbliższą sobotę będą się odbywały według następującego planu – pobierz