Plan zajęć w dniu 23 października 2021 r.

Zajęcia w najbliższą sobotę będą się odbywały według następującego planu – pobierz