Uroczysta msza św. na inaugurację roku akademickiego 2018/2019

Uroczystą mszą świętą w Kościele Seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zainaugurował nowy rok akademicki 2018/2019.

 „Jesteśmy dziś tu po to, aby być do dyspozycji Pana Jezusa w budowaniu Kościoła. Witając Was wszystkich zachęcam do gorącej modlitwy za siebie, za uczelnię. Abyśmy potrafili stawać się świętymi w czasach, w których obraz Kościoła malowany jest ciemnymi kolorami” – tymi słowami przywitał zebranych na Eucharystii Rektor uczelni, ks. Krzysztof Pawlina.


Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski zwrócił uwagę na wyjątkowy kontekst tegorocznej inauguracji – 40 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, 20 lat od wydania encykliki Fides et ratio oraz 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zauważył również, iż poprzedniego dnia rozpoczął się w Rzymie synod o młodzieży. „Tej młodzieży, do której nas Chrystus posyła, do której bardzo często coraz trudniej trafić. Między innymi studia i formacja służą temu, byśmy potrafili znaleźć wspólny język, co jest niewątpliwie utrudnione w dzisiejszym szybkim, internetowym świecie” – mówił ks. Kardynał.

Kard. Nycz wskazał na potrzebę racjonalnych odpowiedzi na pytania współczesnego człowieka.  Odnosząc się do słów Ewangelii: „Oto posyłam was jak owce między wilki” przekonywał, iż „odpowiedzią jest świadectwo, racjonalność przekazywanej wiary i autentyzm życia chrześcijańskiego. Temu wszystkiemu służy studiowanie. Prawdziwe, głębokie szczere podejście do formacji intelektualnej”.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski