Uwaga Doktoranci!

Każdy, kto ma zamiar otworzyć przewód doktorski, proszony jest o dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu do 18 marca.
Wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się tu: https://www.akademiakatolicka.pl/studia-doktoranckie/ – Przewód doktorski.