Uwaga studenci!

W sobotę egzamin Ex universa theologia rozpocznie się o godzinie 9:45 krótkim spotkaniem wprowadzającym w sali 15.
Egzaminy magisterskie rozpoczną się o godzi e 11:30 w Rektoracie.
Kolejność osób podchodzących do egzaminu magisterskiego jest następująca: <plik>