Skip to main content
wyszukaj

Warszawskie Towarzystwo Teologiczne

Warszawskie Towarzystwo Teologiczne (WTT) im. Księdza Romana Archutowskiego, założone w w 1987 r.  jest stowarzyszeniem naukowym, które posiada osobowość prawną, jego siedziba znajduje się w Warszawie. Od 2015 r. Towarzystwo posiada następujący zarząd:

Ks. prof. dr. hab. Krzysztof Pawlina (AKW) – przewodniczący WTT

Ks. prof. dr. hab. Piotr Tomasik (UKSW) – wice-przewodniczący WTT

S. dr hab. Judyta Pudełko (AKW) – sekretarz WTT

Celem Towarzystwa jest:

 • prowadzenie, organizowanie i popieranie badań naukowych, w szczególności rozwój i promocja nauk kościelnych oraz budzenie zainteresowania tymi dyscyplinami wśród społeczeństwa polskiego,
 • refleksja teologiczna nad rzeczywistością społeczno – kulturalną,
 • wspomaganie intelektualne wydarzeń kościelnych,
 • współpraca z innymi towarzystwami naukowymi i uczelniami.

Środki, które służą do osiągania celów Towarzystwa:

 • urządzanie spotkań naukowych,
 • sympozja zjazdy, prelekcje, odczyty,
 • tworzenie funduszu naukowego dla inicjowania i wspierania prac badawczych,
 • wydawanie czasopism naukowych,
 • publikowanie prac naukowych, popularno – naukowych i pomocy duszpasterskich,
 • podejmowanie współpracy z ekspertami spoza Towarzystwa,
 • przyznawanie nagród naukowych,
 • urządzanie wycieczek naukowych i wyjazdów studyjnych,
 • prowadzenie, w razie potrzeby, własnej działalności gospodarczej dla zabezpieczenia bazy materialnej Towarzystwa, pokrycia jego potrzeb administracyjnych, a także zagwarantowania realizacji zadań statutowych,
 • ustanawianie fundacji wspierających rozwój Towarzystwa.

Kto może należeć do Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego?

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą zostać katolicy, duchowni lub świeccy posiadający minimum stopień doktora w zakresie nauk kościelnych.

 1. Bardski Krzysztof ab.– Ks. prof. dr hab.
 2. Bartkowicz Wojciech – Ks. dr
 3. Bartnicki Roman – Ks. prof. dr hab.
 4. Bartoszewicz Dariusz – Ks. dr
 5. Blaza Marek SJ – O. dr
 6. Borodijuk Edward – dr
 7. Dubicki Michał – Ks. dr
 8. Filipowicz Artur SJ – O. dr
 9. Golubiewski Michał OP – O. dr
 10. Grochowski Grzegorz – dr hab.
 11. Jakubiak Tomasz – Ks. dr hab., prof. AKW
 12. Karwacki Roman – Ks. dr hab., prof. UKSW
 13. Kasiłowski Piotr SJ – O. dr hab., prof. AKW
 14. Kielczyk Sławomir – Ks. dr
 15. Klimek Piotr – Ks. dr
 16. Kołak Jacek – Ks. dr
 17. Królak Stanisław – dr
 18. Kubacki Zbigniew SJ – O. dr hab., prof. AKW
 19. Kur Stanisław – Ks. prof. dr hab.
 20. Miazek Jan – Ks. dr hab.
 21. Mocydlarz Włodzimierz SJ – O. dr
 22. Nowosielski Michał – Ks. dr
 23. Olszewski Mieczysław – Ks. dr hab.
 24. Paluch Michał OP – O. dr hab.
 25. Panaro Antonio – Ks. dr
 26. Pikus Tadeusz – Bp. prof. dr hab.
 27. Pierzchała Kazimierz – Ks. dr
 28. Potocki Andrzej OP – O. prof. dr hab.
 29. Pudełko Jolanta PDDM – s. dr hab.
 30. Rasztawicki Leszek – Ks. dr
 31. Rusinowski Andrzej – Ks. dr
 32. Seremak Jerzy SJ – O. dr
 33. Sieg Franciszek SJ – O. dr hab.
 34. Siwek Krzysztof – Ks. dr hab.
 35. Stańczuk Janusz – Ks. dr
 36. Starowieyski Marek – Ks. prof. dr hab.
 37. Stępniewski Piotr – Ks. mgr lic.
 38. Syczewski Tadeusz – Ks. dr hab.
 39. Szewc Bolesław – Ks. dr
 40. Szymula Marek – Ks. dr
 41. Szwarc Krzysztof – Ks. dr
 42. Tomasik Piotr – Ks. prof. dr hab.
 43. Tulej Andrzej – Ks. dr
 44. Walendzik Piotr – Ks. dr
 45. Warchoł Paweł – Ks. dr hab.
 46. Wolski Grzegorz – Ks. dr
 47. Wołoszyn Tadeusz SJ – O. dr hab., prof. AKW

Wymagane dokumenty:

Ankieta personalna (pobierz)

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu