Skip to main content
wyszukaj

Ważne daty

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Sekcja św. Jana Chrzciciela

Studia magisterskie niestacjonarne na kierunku teologia

ze specjalności: teologia ogólna lub katechetyka

trymestralne połączone z kształceniem na odległość (KnO)

 

Rok akademicki 2015/2016

Sesje egzaminacyjno – wykładowe:

sesja I: 19-23 października 2015 r.

sesja II: 25-29 stycznia 2016 r.

sesja III: 30 maja – 3 czerwca 2016 r.

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w sesjach wykładowych oraz napisanie pracy na zadany przez wykładowcę temat. Egzamin obejmuje zarówno materiał wyłożony podczas sesji, jak i przekazany przez internet. Wykładowca może wyegzekwować na egzaminie znajomość treści zadanej lektury obowiązkowej.

 

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu