Wręczenie dyplomów ukończenia studiów doktoranckich i magisterskich

W czwartek 29 maja w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca   w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia  studiów doktoranckich i magisterskich.

Zgromadzonych przywitał rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego sekcji św. Jana Chrzciciela, ks. prof. Krzysztof Pawlina. Jak zaznaczył, jest to dzień bardzo radosny, ponieważ pracownicy i studenci uczelni mogą zobaczyć, że ich trud przynosi wymierne owoce. Ksiądz rektor pogratulował wszystkim, którym udało się zdobyć stopień naukowy i życzył dalszych sukcesów. Jednocześnie podziękował wszystkim profesorom i promotorom. Zauważył, że nauczanie i rozwijanie świętej teologii jest ważną posługą na rzecz Kościoła. Podkreślił też, że chociaż Papieski Wydział Teologiczny nie jest dużą uczelnią, ma to wiele zalet. Jedną z nich jest rodzinny klimat panujący wśród profesorów i studentów.  Do księży, którzy ukończyli właśnie studia magisterskie ksiądz rektor powiedział, że wiedza, którą posiedli jest niezbędna, by mówić ludziom o Bogu i do Boga ich prowadzić. Przestrzegł ich, że odtąd będą musieli sami szukać dróg dotarcia do wiernych w zmieniającym się wciąż świecie. Choć święta teologia jest wciąż ta sama, potrzebuje przełożenia na język zrozumiały dla współczesnego człowieka. Jako przykład osoby, która to rozumiała i potrafiła nieść Słowo Boże na krańce świata, ks. Pawlina podał św. Pawła głoszącego Kerygmat na Areopagu.

Uroczystość zakończyła się mszą świętą. Tego dnia tytuł doktora habilitowanego otrzymali: o. dr hab. Zbigniew Jan Brzózy OP i dr hab. Grzegorz Grochowski. Ks. dr Bartosz Paweł Szoplik otrzymał nostryfikację doktoratu. Dyplomy ukończenia studiów doktoranckich otrzymali: dr Kalilla Frejusz, dr Dorota Gurtat, ks. dr Jan Józef Lorentz, ks. dr Jarosław Tomaszewski.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów doktoranckich i magisterskich.