Współpraca międzyuczelniana

17 czerwca, Ks. Rektor Krzysztof Pawlina, wygłosił wykład w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pod tytułem: “Nauczanie Jana Pawła II a młodzież Europy”.